13 mẫu biểu sử dụng trong kinh doanh hàng miễn thuế áp dụng từ 15/10

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế chính thức có hiệu lực từ 15/10/2020.

13 mẫu biểu sử dụng trong kinh doanh hàng miễn thuế áp dụng từ 15/10, Nghị định 100/2020/NĐ-CP

13 mẫu biểu sử dụng trong kinh doanh hàng miễn thuế áp dụng từ 15/10 (Hình minh họa)

Theo đó, ban hành kèm theo Nghị định 100/2020/NĐ-CP là các mẫu biểu được sử dụng trong kinh doanh hàng miễn thuế, chi tiết tại bảng dưới đây:

 13 mẫu biểu sử dụng trong kinh doanh hàng miễn thuế áp dụng từ 15/10

Mẫu số 01/PTBHVĐM

Phiếu thông báo hàng vượt định mức của khách mua hàng miễn thuế

Mẫu số 02/PGH

Phiếu giao hàng đối với khách mua hàng miễn thuế trong nội địa

Mẫu số 03/CV

Công văn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thuốc lá

Mẫu số 04/BCNKTKTL

Báo cáo tình hình nhập khẩu, tồn kho và tiêu thụ thuốc lá tại cửa hàng miễn thuế của...

Mẫu số 05/BKTMVR

Bảng kê lượng tiền mang vào/ra khu cách ly, khu hạn chế

Mẫu số 06/BBBG

Biên bản bàn giao hàng hóa miễn thuế vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

Mẫu số 07/BCQT

Báo cáo quyết toán kinh doanh hàng miễn thuế

Mẫu số 08/PGHKVTB

Phiếu giao nhận hàng hóa đối với hàng hóa vận chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế và tàu bay

Mẫu số 09/BKTMKVTB

Bảng kê lượng tiền mặt vận chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế và tàu bay

Mẫu số 10/DSHH

Danh sách hàng hóa đưa vào/đưa ra cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế

Mẫu số 11/BKHH

Bảng kê hàng hóa bán cho khách xuất cảnh

Mẫu số 12/BKHMT

Bảng kê hàng mẫu, hàng thử, túi, bao bì nhập khẩu

Mẫu số 13/BBKT

Biên bản kiểm tra

 

Chi tiết xem tại Nghị định 100/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/10/2020

Lê Hải

351

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan