Cá nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh

Tạm hoãn xuất cảnh là việc dừng, không được xuất cảnh có thời hạn đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài. Theo đó, trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế là một trong những trường hợp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.

tạm hoãn xuất cảnh

Cá nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật quản lý Thuế 2019, người nộp thuế thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh.

Bên cạnh đó, tại Điều 21 Nghị định 126/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 05/12/2020) quy định 04 trường tạm hoãn xuất cảnh khi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế bao gồm:

  • Cá nhân, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;

  • Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;

  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;

  • Người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, cá nhân, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người  nước ngoài trước khi xuất xạnh bắt buộc phải nộp thuế đầy đủ cho cơ quan thuế. Trong trường hợp người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (còn đang “nợ thuế”) hoặc đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (đối với cá nhân hoặc cá nhân là người đại diện theo pháp luật) thì sẽ bị hoãn xuất cảnh cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

So với Nghị định 83/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 12/2015/NĐ-CP), Nghị định 126/2020/NĐ-CP đã bổ sung thêm trường hợp tạm hoãn xuất cảnh khi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với cá nhân, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp. Đồng thời, Nghị định 126 cũng quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Theo đó, trình tự, thủ tục thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện như sau:

- Sau khi rà soát, đối chiếu, xác định chính xác nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế lập danh sách cá nhân, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh và lập văn bản theo Mẫu số 01/XC gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đồng thời gửi cho người nộp thuế biết để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh.

- Ngay trong ngày nhận được văn bản tạm hoãn xuất cảnh của cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm thực hiện việc tạm hoãn xuất cảnh và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

- Trong trường hợp gười nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì trong vòng 24 giờ làm việc, cơ quan quản lý thuế ban hành văn bản hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo Mẫu số 02/XC gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Lưu ý: Trước khi hết thời hạn tạm hoãn xuất cảnh 30 ngày mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan quản lý thuế gửi văn bản gia hạn tạm hoãn xuất cảnh theo Mẫu số 02/XC đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, đồng thời gửi người nộp thuế biết.

Ty Na

180

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan