Các loại thuế khai theo tháng, quý, năm và khai quyết toán thuế (mới nhất)

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP được Chính phủ vừa mới ban hành ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế .

khai quyết toán thuế, Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Mới: Các loại thuế khai theo tháng, quý, năm và khai quyết toán thuế (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 126/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 05/12/2020, thay thế Nghị định 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết các các loại thuế khai theo tháng, quý, năm và khai quyết toán thuế cụ thể như sau:

1. Khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm

Theo Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm cụ thể như sau:

Thời gian khai

Loại thuế

Lưu ý

Khai theo tháng

Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì được lựa chọn khai theo quý.

Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

Thuế bảo vệ môi trường

 

Thuế tài nguyên

Trừ trường hợp nộp thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác, xuất bán khí thiên nhiên.

Các khoản phí, lệ phí thuộc NSNN

Trừ phí, lệ phí do CQĐD nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN ở nước ngoài; phí hải quan; lệ phí hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải quá cảnh.

Đối với hoạt động khai thác, xuất bán khí thiên nhiên: Thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế đặc biệt của Liên doanh Việt – Nga

 

Khai theo quý

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hãng hàng không nước ngoài, tái bảo hiểm nước ngoài

 

Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức tín dụng hoặc bên thứ ba được tổ chức dụng ủy quyền khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý khai thay cho người nộp thuế có tài sản bảo đảm

 

Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân  trả thủ nhập thuộc diện khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân, mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó thuộc diện khai thuế GTGT theo quý và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế và lựa chọn khai thuế theo quý

 

Các loại thuế, khoản thu khác do tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân mà tổ chức, cá nhân đó thuộc diện khai thuế GTGT theo quý và lựa chọn khai thuế thay cho cá nhân theo quý

Trừ trường hợp thuế thu nhập cá nhân do cá nhân trực tiếp khai thuế hoặc tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng BĐS; thu nhập từ chuyển nhượng vốn; thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mai, trúng thưởng từ nước ngoài; thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng.

Khoản phụ thu khi giá dầu thô biến động tăng

Trừ hoạt động dầu khí của Liên doanh Vietsopetro tại Lô 09.1.

Khai theo năm

Lệ phí môn bài

 

Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp mà trong năm chưa khấu trừ do chưa đến mức phải nộp thuế nhưng đến cuối năm cá nhân xác định thuộc diện phải nộp thuế

 

Các loại thuế, khoản thu của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, cá nhân cho thuê tài sản lựa chọn khai thuế theo năm

 

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Người nộp thuế khai theo năm đối với từng thửa đất và khai tổng hợp đối với đất ở trong trường hợp có QSDĐ với nhiều thửa đất cùng một quận, huyện hoặc tại nhiều quận, huyện thuộc cùng một địa bàn cấp tỉnh.

Người nộp thuế không phải khai tổng hợp đối với các trường sau:

- Tổng diện tích đất chịu thuế trong cùng một quận, huyện không vượt hạn mức đất ở tại nơi có QSDĐ.

- Các thửa đất ở các quận, huyện khác nhau nhưng không có thửa nào vượt quá hạn mức và tổng diện tích các thửa đất chịu thuế không vượt quá hạn mức đất ở nơi có QSDĐ.

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

Tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hình thức nộp hàng năm

 

2. Khai quyết toán thuế

Tại Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP cũng quy định các loại thuế, khoản thu khai quyết toán năm và quyết toán đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoat động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa) mà doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp được chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp, doanh nghiệp khai quyết toán khi kết thúc năm. Cụ thể như sau:

  • Thuế tài nguyên;

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài; thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai theo phương pháp tỷ lệ doanh thu theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng;

  • Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

  • Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế;

  • Các khoản phí thuộc NSNN (trừ phí do CQĐD nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu và phí hải quan);

  • Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp của nhà thầu nước ngoài quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu; thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp hỗn hợp của nhà thầu nước ngoài quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầy; thuế thu nhập nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai của nhà thầu nước ngoài quyết toán theo năm;

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp của hãng vận tải nước ngoài tạm nộp quý và khai quyết toán năm. Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm;

  • Thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền lãi dầu khí nước chủ nhà được chia đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô và khí thiên nhiên; khoản phụ thu khi giá dầu thô biến động tăng; điều chỉnh thuế đặc biệt đối với hoạt động khai thác, xuất bán khí thiên nhiên của Liên doanh Vietsopetro tại Lô 09.1.

Như vậy có thể thấy, Nghị định 126/2020/NĐ-CP đã quy định cụ thể tất cả các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm và khai quyết toán thuế ngay trong một điều luật, khác so với Nghị định 83/2013/NĐ-CP (hết hiệu lực từ 05/12/2020) chỉ quy định riêng lẻ trong từng loại thuế. Quy định mới này giúp người nộp thuế có thể dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn trong việc tìm kiếm thời gian khai thuế và thực hiện nghĩa vụ khai thuế theo đúng quy định pháp luật.

Lê Vy

373

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan