Hướng dẫn dán tem “VIET NAM DUTY NOT PAID” kể từ ngày 15/10/2020

Ngày 28/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế và chính thức có hiệu lực từ 15/10/2020.

Hướng dẫn dán tem “VIET NAM DUTY NOT PAID” kể từ ngày 15/10/2020, Nghị định 100/2020/NĐ-CP

Hướng dẫn dán tem “VIET NAM DUTY NOT PAID” kể từ ngày 15/10/2020 (Hình minh họa)

Theo đó, quy định vị trí dán tem “VIET NAM DUTY NOT PAID” đối với hàng hoá kinh doanh hàng miễn thuế được ban hàn kèm theo Nghị định 100/2020/NĐ-CP, tại đây hướng dẫn dán tem như sau:

** Đối với thuốc lá:

  • Tem được dán ở đầu tút thuốc, vắt qua vị trí mở đảm bảo khi mở tút thuốc thì tem sẽ rách và không thể sử dụng lại được.

  • Đối với thuốc lá sợi, tem được dán ở vị trí nắp hộp đảm bảo khi mở nắp để lấy sợi thuốc thì tem sẽ rách và không thể sử dụng lại được.

** Đối với rượu chai (bao gồm cả hũ, bình):

  • Tem được dán vắt qua vị trí mở nơi có thể lấy rượu ra trên bao bì chứa sản phẩm rượu (nắp chai, nắp hũ, nắp bình, vòi rượu,...) đảm bảo khi mở nắp chai thì tem sẽ rách và không thể sử dụng lại được.

  • Đối với các loại rượu đựng trong hộp cần bảo quản đặc biệt của nhà sản xuất (gắn si, chì, ...), tem được dán vào nắp hộp phía trên chai rượu đảm bảo khi mở nắp thì tem sẽ rách và không thể sử dụng lại được.

** Đối với bia các loại:

  • Tem được dán ở vỏ thùng carton vắt qua vị trí mở thùng đảm bảo khi mở thùng thì tem sẽ rách và không thể sử dụng lại được.

  • Đối với bia đựng trong thùng chứa từ 03 lít trở lên thì dán tem vào nắp thùng đảm bảo khi mở thùng thì tem sẽ rách và không thể sử dụng lại được.

Kể từ ngày 15/10/2020, vị trí dán tem “VIET NAM DUTY NOT PAID” đối với hàng hoá kinh doanh hàng miễn thuế phải được tuân thủ theo quy định trên, Nghị định 100/2020/NĐ-CP bãi bỏ hướng dẫn vị trí dán tem “VIET NAM DUTY NOT PAID” đối với hàng hoá kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm Nghị định 167/2016/NĐ-CP.

Chi tiết xem tại Nghị định 100/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/10/2020.

Lê Hải

215

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan