Hướng dẫn gia hạn nộp thuế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Mới đây, Tổng cục Thuế đã có Công văn 897/TCT-QLN về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ảnh minh họa

Theo đó, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế bị thiệt hại bởi dịch bệnh Covid-19 gây ra, Tổng cục Thuế đề nghị Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện gia hạn nộp thuế, miễn thuế tiền chạm nộp cho người nộp thuế theo các quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

1. Trường hợp được gia hạn nộp thuế

Theo Khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC (văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC), trường hợp được gia hạn nộp thuế được quy định như sau:

Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác nhân bên ngoài gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, không phải do nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp luật. Những trường hợp được coi là tai nạn bất ngờ bao gồm: tai nạn giao thông; tai nạn lao động; mắc bệnh hiểm nghèo; bị dịch bệnh truyền nhiễm vào thời gian và tại những vùng mà cơ quan có thẩm quyền đã công bố có dịch bệnh truyền nhiễm; các trường hợp bất khả kháng khác.

2. Hồ sơ, thủ tục đề nghị gia hạn nộp thuế

Theo Khoản 3 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC, để được gia hạn nộp thuế, người người nộp thuế phải lập và gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế. Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN ban hành kèm theo Thông tư này;

- Biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập;

- Văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và thời gian xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ của một trong các cơ quan, tổ chức sau: cơ quan công an; UBND cấp xã, phường; Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc tổ chức cứu hộ, cứu nạn;

- Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có); hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có). Đối với người nộp thuế là pháp nhân thì các tài liệu nêu trên phải là bản chính hoặc bản sao có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của đơn vị.

3. Thẩm quyền gia hạn nộp thuế

Theo điểm a khoản 5 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC, đối với trường hợp nêu trên, Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế quyết định số tiền được gia hạn, thời gian gia hạn nộp thuế.

Xem thêm hướng dẫn miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 TẠI ĐÂY.

Nguyễn Trinh 

3,342

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan