Hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo quyết toán năm 2017

BHXH Việt Nam vừa có Công văn 5591/BHXH-TCKT về hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo quyết toán năm 2017.

 

Theo đó, để thực hiện công tác khóa sổ và lập Báo cáo tài chính năm 2017 đảm bảo chất lượng, đúng quy định, BHXH Việt Nam đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc lập báo cáo tài chính Quý IV, báo cáo tài chính năm 2017 nộp về BHXH theo đúng quy định và lưu ý:

  • Đơn vị nào nộp báo cáo tài chính chậm so với thời gian quy định, không đảm bảo chất lượng sẽ bị trừ điểm thi đua năm;
  • Các bộ phận nghiệp vụ thực hiện rà soát kỹ chi phí phát sinh trong quý, năm để tổng hợp đầy đủ, kịp thời vào báo cáo tài chính;
  • BHXH tỉnh lập các phụ lục số 01, 03, 05 đính kèm Công văn này và đóng vào báo cáo quyết toán năm gửi BHXH Việt Nam;
  • Bãi bỏ các Phụ lục 01 và Phụ lục 03 ban hành kèm theo Công văn 4593/BHXH-TCKT.

Xem chi tiết các nội dung hướng dẫn sau tại Công văn 5591/BHXH-TCKT ngày 13/12/2017:

  • Hạch toán, quyết toán số thu BHXH, BHYT, BHTN;
  • Quyết toán thu, chi quý khám bệnh, chữa bệnh BHYT;
  • Quyết toán chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN;
  • Hạch toán, quản lý tài sản Nhà nước.

638

Gởi câu hỏi