Mức phạt vi phạm phổ biến về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ từ 05/12/2020

Ngày 05/12/2020, Nghị định 125/2020/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực. Sau đây, ban biên tập THƯ KÝ LUẬT xin gửi đến Quý khách hàng và Thành viện các mức phạt vi phạm phổ biến về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

 lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Mức phạt vi phạm phổ biến về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ từ 05/12/2020 (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức phạt hành vi vi phạm phổ biến về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

Phạt cảnh cáo đối với hành vi:

(1) Lập hóa đơn liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (dùng quyển có số thứ tự lớn hơn và chưa dùng quyển có số thứ tự nhỏ hơn) và tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy các quyển hóa đơn có số thứ tự nhỏ hơn.

(Đây là quy định mới so với trước đây tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP )

Phạt tiền từ 500.000 đến 1.500.000 đồng đối với hành vi:

(2) Không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

(3) Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động.

(Đây là quy định mới so với trước đây tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP)

Phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng đối với hành vi

(4) Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế trừ trường hợp tình tiết giảm nhẹ. (Đây là quy định mới so với trước đây tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP)

Phạt tiền từ 04 - 08 triệu đồng đối với hành vi:

(5) Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

(6) Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định, trừ trường hợp phạt cảnh cáo.

(7) Lập hóa đơn ghi ngày trên hóa đơn trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế.

(8) Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.

(9) Lập hóa đơn điện tử khi chưa có thông báo chấp thuận của cơ quan thuế hoặc trước ngày cơ quan thuế chấp nhận việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế.

(10) Lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh, trừ trường hợp lập hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày thông báo tạm ngừng kinh doanh.

(11) Lập hóa đơn điện tử từ máy tính tiền không có kết nối, chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

(Hành vi vi phạm (9) (10) (11) là quy định mới so với trước đây tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 3 Nghị định 49/2016/NĐ-CP)

Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi:

(12) Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua theo quy định, trừ hành vi không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động. (tại khoản 5 Điều 38 Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định)

Trên đây là mức phạt vi phạm phổ biến đối với 12 hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp Quý khách hàng và thành viên rõ hơn và tránh trường hợp vi phạm theo quy định.

Ty Na

145

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan