Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Bổ sung thêm 02 loại hóa đơn kể từ 01/7/2022

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Các loại hóa đơn sử dụng kể từ ngày 01/7/2022 được quy định chi tiết tại Nghị định này.

Bổ sung thêm 02 loại hóa đơn kể từ 01/7/2022, Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Bổ sung thêm 02 loại hóa đơn kể từ 01/7/2022 (Hình minh họa)

Cụ thể, theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 51/2010/NĐ-CP chỉ quy định 04 loại hóa đơn: Hóa đơn xuất khẩu, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, các loại hóa đơn khác, gồm: vé, thẻ hoặc các chứng từ.

Tuy nhiên, Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã bổ sung thêm một số loại hóa đơn so với Nghị định 51, các loại hóa đơn này được quy định tại Điều 8 Nghị định 123, gồm:

1. Hóa đơn giá trị gia tăng

Là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:

 • Bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

 • Hoạt động vận tải quốc tế;

 • Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

 • Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

2. Hóa đơn bán hàng là hóa đơn dành cho các tổ chức, cá nhân như sau:

- Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho các hoạt động:

 • Bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

 • Hoạt động vận tải quốc tế;

 • Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

 • Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

- Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

3. Hóa đơn điện tử bán tài sản công được sử dụng khi bán các tài sản sau:

 • Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (bao gồm cả nhà ở thuộc sở hữu nhà nước);

 • Tài sản kết cấu hạ tầng;

 • Tài sản công được Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

 • Tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước;

 • Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

 • Tài sản công bị thu hồi theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền;

 • Vật tư, vật liệu thu hồi được từ việc xử lý tài sản công.

4. Hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia

Được sử dụng khi các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống cơ quan dự trữ nhà nước bán hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật.

5. Các loại hóa đơn khác, gồm:

 • Tem, vé, thẻ có hình thức và nội dung quy định tại Nghị định này;

 • Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tài quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này có hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

6. Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý.

Bên cạnh đó, Nghị định 123/2020/NĐ-CP cũng quy định rõ các hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ như sau:

Đối với công chức thuế, nghiêm cấm:

- Gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân đến mua hóa đơn, chứng từ;

- Có hành vi bao che, thông đồng cho tổ chức, cá nhân để sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp;

- Nhận hối lộ khi thanh tra, kiểm tra về hóa đơn.

Đối với tổ chức, cá nhân bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan:

- Thực hiện hành vi gian dối như sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn;

- Cản trở công chức thuế thi hành công vụ, cụ thể các hành vi cản trở gây tổn hại sức khỏe, nhân phẩm của công chức thuế khi đang thanh tra, kiểm tra về hóa đơn, chứng từ;

- Truy cập trái phép, làm sai lệch, phá hủy hệ thống thông tin về hóa đơn, chứng từ;

- Đưa hối lộ hoặc thực hiện các hành vi khác liên quan hóa đơn, chứng từ nhằm mưu lợi bất chính.

Lê Hải

838

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan