Những công việc pháp lý Nhân sự, Kế toán cần làm ngay trong tháng 4/2020

Nhằm giúp Quý Khách hàng và Thành viên thuận tiện theo dõi và thực hiện công việc đúng tiến độ để tránh bị phạt, Thư Ký Luật trân trọng gửi đến Quý Khách hàng, Thành viên tổng hợp những công việc mà Nhân sự, Kế toán cần làm ngay trong tháng 4/2020 như sau:

Ảnh minh họa

1. Báo cáo về tình hình biến động lao động trong tháng 3/2020                                 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16, Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, trước ngày 03 hằng tháng, doanh nghiệp phải thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).

Như vậy, trước ngày 03/4/2020, doanh nghiệp phải hoàn thành xong việc báo cáo tình hình biến động lao động của tháng 3/2020.

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 3/2020

Theo nội dung hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Mục 10 Công văn 1839/TCT-CS, chậm nhất ngày 20/4/2020, doanh nghiệp phải thực hiện xong việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 3/2020 với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn).

Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng này được áp dụng đối với các đối tượng sau:

- Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.

- Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

3. Báo cáo về việc sử dụng chứng từ khấu trừ tự in

Theo quy định hiện hành, hàng quý, tổ chức trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ tự in trên máy vi tính phải thực hiện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ với cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ tự in chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Như vậy, chậm nhất là ngày 30/4/2020, doanh nghiệp phải thực hiện xong việc báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ tự in trên máy tính của quý I năm 2020.

Căn cứ pháp lý: Điều 5 Thông tư 37/2010/TT-BTC.

4. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý I năm 2020

Theo quy định pháp luật hiện hành, căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Theo đó, ngay trong quý I năm 2020, doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý này hoặc chậm nhất vào ngày 30/04/2020. Và do thời gian chậm nhất theo quy định trùng với dịp nghỉ lễ và ngày cuối tuần nên sẽ được dời đến ngày 04/5/2020.

Trong đó:

- Đối với những doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật (như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và các trường hợp khác theo quy định) thì doanh nghiệp căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý.

- Đối với những doanh nghiệp không phải lập báo cáo tài chính quý thì doanh nghiệp căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý.

Căn cứ pháp lý: Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC bổ sung Điều 12a vào sau Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

5. Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 3/2020

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC, trong tháng, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau. Theo đó, chậm nhất là ngày 20/4/2020, doanh nghiệp phải thực hiện xong việc nộp hồ sơ khai thuế TNCN của tháng 3/2020. 

Quy định này được áp dụng đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức khai thuế theo tháng, nếu trong tháng doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không cần phải nộp tờ khai của tháng đó. 

6. Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 3/2020

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC và Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC, doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng sẽ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Theo đó, chậm nhất là ngày 20/4/2020, những doanh nghiệp này phải thực hiện xong việc nộp hồ sơ khai thuế GTGT của tháng 3/2020. 

7. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 4/2020

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7, Điều 16 và Khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH, hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp phải trích đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN; đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Như vậy, chậm nhất đến 30/4/2020, doanh nghiệp phải hoàn thành việc trích đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng 4/2020 cho người lao động, tuy nhiên ngày 30/4/20 là ngày nghỉ lễ nên doanh nghiệp sẽ được dời tới ngày 02/5/2020.

8. Đóng phí công đoàn

Theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp phải đóng kinh phí Công đoàn mỗi tháng một lần vào cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động, mức đóng là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động. Như vậy, ngày 02/5/2020 cũng là hạn chót để đóng khoản phí này tại Phòng kế toán của Liên đoàn lao động quận, huyện nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

Lưu ý, đối với những doanh nghiệp hiện nay đang gặp khó khăn bởi dịch Covid-19, thời hạn thực hiện những công việc nêu trên có thể thay đổi theo các chính sách của nhà nước. Chi tiết xem thêm TẠI ĐÂY.

Nguyễn Trinh 

1,450

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan