Thế nào là sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn?

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Tại đây, Nghị định nêu rõ hành vi sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ.

sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn, Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Thế nào là sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn? (Hình minh họa)

Cụ thể, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn được Nghị định 125/2020/NĐ-CP mô tả chi tiết tại bảng dưới đây:

STT

Sử dụng hóa đơn, chứng từ
không hợp pháp

Sử dụng không hợp pháp hóa đơn,
chứng từ

01

Hóa đơn, chứng từ giả

Hóa đơn, chứng từ không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, hóa đơn tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định

02

Hóa đơn, chứng từ chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng

Hóa đơn, chứng từ khống (hóa đơn, chứng từ đã ghi các chỉ tiêu, nội dung nghiệp vụ kinh tế nhưng việc mua bán hàng hóa, dịch vụ không có thật một phần hoặc toàn bộ); hóa đơn phản án không đúng giá trị thực tế phát sinh hoặc lập hóa đơn khống, lập hóa đơn giả

03

Hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế

Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn

04

Hóa đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế

Hóa đơn để quay vòng khi vận chuyển hàng hóa trong khâu lưu thông hoặc dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác

05

Hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Hóa đơn, chứng từ của tổ chức, cá nhân khác (trừ hóa đơn của cơ quan thuế và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn) để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra

06

Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ ngày cơ quan thuế xác định bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Hóa đơn, chứng từ mà cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ.

07

Hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn, chứng từ trước ngày xác định bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nhưng cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

 

 

Về mức phạt đối với các hành vi nêu trên được quy định tại Điều 28 Nghị định 125/2020/NĐ-CP. Cụ thể, đối với các hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 50 triệu đồng. Đồng thời, buộc hủy hóa đơn đã sử dụng.

Lê Hải

148

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan