Tổng hợp 10 mẫu tham khảo hóa đơn điện tử hiển thị (Mới nhất)

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ. Theo đó, Nghị định này đã ban hành 10 mẫu tham khảo hóa đơn/ biên lai điện tử hiển thị.

hóa đơn điện tử

Tổng hợp 10 mẫu tham khảo hóa đơn điện tử hiển thị (Mới nhất) (Ảnh minh họa)

Tổng hợp 10 mẫu tham khảo hóa đơn/biên lai điện tử hiển thị (Mới nhất)

Cụ thể, tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã quy định 10 mẫu tham khảo hóa đơn/biên lai điện tử hiển thị gồm:

Mu hiển thị

Tên loi hóa đơn

01/GTGT

Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ)

01/GTGT-ĐT

Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù)

01/GTGT-NT

Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu bằng ngoại tệ)

02/BH

Hóa đơn điện tử bán hàng (dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp)

08/TSC

Hóa đơn bán tài sản công

01/DTQG

Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia

03/XKNB

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

04/HGĐL

Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý

01/BK-CSGH

Bảng kê hàng hóa bán ra

03/TNCN

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh cần lưu ý, Nghị định 123/2020/NĐ-CP (mới ban hành) không bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/11/2020 mà sẽ lùi thời hạn bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/07/2022. Tuy nhiên, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử trước ngày 01/07/2022 thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Xem thêm bài viết: Nghị định 123: Trường hợp bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử trước 01/7/2022.

Ty Na

46

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan