Tổng hợp 25 công văn thuế tháng 9 năm 2020

Thuế, phí và lệ phí là một trong những vấn đề quan trọng nhất của các doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực. Dưới đây là tổng hợp 25 công văn thuế được ban hành trong tháng 9 năm 2020.

công văn thuế

Tổng hợp 25 công văn thuế tháng 9 năm 2020 (Ảnh minh họa)

Stt

Tên văn bản

Nội dung

Ngày ban hành

1

Công văn 3646/TCT-CS

Hóa đơn điện tử

03/9/2020

2

Công văn 3682/TCT-DNNCN

Chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh

07/9/2020

3

Công văn 3769/TCT-DNNCN

Hoàn thuế TNCN và lệ phí trước bạ

10/9/2020

4

Công văn 3768/TCT-DNNCN

Quyết toán thuế TNCN

10/9/2020

5

Công văn 3799/TCT-KK

Triển khai thực hiện Thông tư 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của BTC

11/9/2020

6

Công văn 3798/TCT-KK

Vướng mắc gia hạn nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh

11/9/2020

7

Công văn 9658/TXNK-PL

Phúc đáp công văn 0409/2020/SEV ngày 04/9/2020

11/9/2020

8

Công văn 3832/TCT-KK

Hoàn trả tiền chậm nộp tiền thuê đất nộp thừa

14/9/2020

9

Công văn 3848/TCT-KK

Kê khai, hoàn thuế GTGT

15/9/2020

10

Công văn 3847/TCT-KK

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

15/9/2020

11

Công văn 9897/TXNK-PL

Phân loại hàng hóa

16/9/2020

12

Công văn 3867/TCT-KK

Xử lý số tiền thuế GTGT đã nộp

16/9/2020

13

Công văn 3870/TCT-KK

Xử lý tiền thuế nộp thừa vào NSNN

16/9/2020

14

Công văn 10011/TXNK-PL

Phân loại hàng hóa

17/9/2020

15

Công văn 3880/TCT-KK

Quản lý thuế GTGT đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động

17/9/2020

16

Công văn 3902/TCT-KK

Hoàn thuế GTGT

17/9/2020

17

Công văn 3920/TCT-DNL

Thực hiện hóa đơn điện tử

18/9/2020

18

Công văn 10328/TXNK-PL

Phân loại phụ tùng xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện

25/9/2020

19

Công văn 10330/TXNK-CST

Giảm tiền chậm nộp

25/9/2020

20

Công văn 10327/TXNK-CST

Xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn

25/9/2020

21

Công văn 10403/TXNK-CST

Hoàn thuế hàng NK sau đó tái xuất

28/9/2020

22

Công văn 10455/TXNK-CST

Thuế giá trị gia tăng

28/9/2020

23

Công văn 10527/TXNK-PL

Mã HS mặt hàng gỗ

29/9/2020

24

Công văn 4076/TCT-DNNCN

Chính sách thuế TNCN

29/9/2020

25

Công văn 4182/TCT-KK

 Xử lý số tiền thuế nộp thừa

05/10/2020

Lê Vy

331

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan