Từ 01/11/2020, áp dụng hóa đơn điện tử theo những văn bản sau

Việc áp dụng hóa đơn điện tử vào thời điểm nào, do văn bản nào điều chỉnh đang là vấn đề rất được quan tâm bởi Quý Khách hàng và Thành viên. THƯ KÝ LUẬT xin làm rõ vấn đề này tại bài viết dưới đây.

hóa đơn điện tử, Luật Quản lý thuế 2019

Từ 01/11/2020, áp dụng hóa đơn điện tử theo những văn bản sau (Ảnh minh họa)

Theo đó, căn cứ Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

Điều 35. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

2. Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.

3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành…

Đồng thời, tại Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã quy định hướng dẫn xử lý chuyển tiếp như sau:

2. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư này thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

Tuy nhiên, tại Khoản 2 Điều 151 Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 quy định:

Điều 151. Hiệu lực thi hành

… 2. Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Đồng thời, tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP hướng dẫn việc áp dụng hóa đơn điện tử để phù hợp với Luật Quản lý thuế 2019 như sau:

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020.

Như vậy, quy định về thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã bị bãi bỏ. Việc áp dụng hóa đơn điện tử chính thức bắt thực hiện từ ngày 01/7/2022 - thời điểm Nghị định 123/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực.

Căn cứ các quy định nêu trên thì từ ngày 1/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo:

1. Luật Quản lý thuế 2019;

2. Nghị định 119/2018/NĐ-CP;

3. Thông tư 68/2019/TT-BTC;

4. Nghị định 51/2010/NĐ-CP;

5. Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

Lưu ý: Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực từ 01/7/2022 thay vào đó Nghị định 123/2020/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử. 

** Những văn bản sau đây sẽ chính thức hết hiệu lực từ ngày 01/11/2020:

(1) Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

(2) Thông tư 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;

(3) Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính);

(4) Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định 526/QĐ-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

(5) Quyết định 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015;

(6) Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

Quý khách hàng và Thành viên cần lưu ý những văn bản hết hiệu lực từ ngày 01/11/2020, đồng thời khi áp dụng văn bản còn hiệu lực như Nghị định 119/2018/NĐ-CP cũng nên lưu ý về những điều khoản đã bị bãi bỏ. Để xác định đúng tình trạng hiệu lực của văn bản, điều khoản quy định về hóa đơn điện tử, Qúy khách hàng và Thành viên có thể truy cập website https://thukyluat.vn/ để sử dụng tiện ích tra cứu văn bản chính xác nhất.

Thùy Trâm

588

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan