Từ 01/7/2022, Taxi công nghệ bắt buộc phải xuất hóa đơn cho khách hàng

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ do Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020.

Taxi công nghệ bắt buộc phải xuất hóa đơn cho khách hàng, Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Từ 01/7/2022, Taxi công nghệ bắt buộc phải xuất hóa đơn cho khách hàng (Hình minh họa)

Theo đó, tại Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có sử dụng phần mềm tính tiền bắt buộc phải lập hóa đơn cho khách hàng và gửi về cơ quan thuế theo định dạng dữ liệu của cơ quan thuế, cụ thể như sau:

- Tại thời điểm kết thúc chuyến đi, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có sử dụng phần mềm tính tiền thực hiện gửi các thông tin của chuyến đi cho khách hàng và gửi về cơ quan thuế theo định dạng dữ liệu của cơ quan thuế. Trong đó, các thông tin lập hóa đơn phải bao gồm:

  • Tên đơn vị kinh doanh vận tải;

  • Biển kiểm soát xe;

  • Cự ly chuyến đi (tính theo km);

  • Tổng số tiền hành khách phải trả.

- Trường hợp khách hàng lấy hóa đơn điện tử thì khách hàng cập nhật hoặc gửi các thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, mã số thuế) vào phần mềm hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ.

Căn cứ thông tin khách hàng gửi hoặc cập nhật, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có sử dụng phần mềm tính tiền thực hiện gửi hóa đơn của chuyến đi cho khách hàng, đồng thời chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo quy định tại Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, Nghị định này cũng quy định về việc lập hóa đơn đối với hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng ngày lập hóa đơn điện tử là ngày xe lưu thông qua trạm thu phí. Trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng có một hoặc nhiều phương tiện cùng sử dụng dịch vụ nhiều lần trong tháng, đơn vị cung cấp dịch vụ có thể lập hóa đơn điện tử theo định kỳ, ngày lập hóa đơn điện tử chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh dịch vụ thu phí. Nội dung hóa đơn liệt kê chi tiết từng lượt xe lưu thông qua các trạm thu phí (bao gồm: thời gian xe qua trạm, giá phí sử dụng đường bộ của từng lượt xe).

Bên cạnh đó, căn cứ theo Khoản 5 Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 05/12/2020), nếu đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có sử dụng phần mềm tính tiền không thực hiện lập hóa đơn cho khách hàng sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua theo quy định. Đồng thời, buộc lập hóa đơn theo quy định khi người mua có yêu cầu.

Lê Hải

173

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan