Từ 05/12/2020, áp dụng mức phạt mới khi làm mất, cháy, hủy, tiêu hủy hóa đơn

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được Chính Phủ ban hành ngày 19/10/2020. Theo đó, sẽ áp dụng mức phạt mới khi làm mất, cháy, hủy, tiêu hủy hóa đơn từ 05/12/2020.

hóa đơn

Từ 05/12/2020, áp dụng mức phạt mới khi làm mất, cháy, hủy, tiêu hủy hóa đơn (Ảnh minh họa)

Tại Điều 26, Điều 27 Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn quy định xử phạt làm mất, cháy, hỏng hóa đơn và hủy, tiêu hủy hóa đơn được áp dụng từ ngày 05/12/2020 (thay thế Nghị định 109/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 49/2016/NĐ-CP), cụ thể như sau:

Stt

Hành vi vi phạm

Mức phạt vi phạm

Biện pháp khắc phục hậu quả

Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn

1

Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (trừ liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt cảnh cáo

(trước đây là  4.000.000 - 8.000.000 đồng)

Không

2

Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập sai, đã xóa bỏ và người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho hóa đơn lập sai, xóa bỏ này.

3

Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ.

Trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc.

3.000.000 - 5.000.000 đồng

(trước đây là  4.000.000 - 8.000.000 đồng)

Không

4

Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập.

4.000.000 - 8.000.000 đồng

(giữ nguyên so với trước đây)

Không

5

Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc.

6

Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, đã khai, nộp thuế trong quá trình sử dụng hoặc trong thời gian lưu trữ.

5.000.000 - 10.000.000 đồng

(trước đây là  4.000.000 - 8.000.000 đồng)

Không

Hủy, tiêu hủy hóa đơn

7

Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt cảnh cáo

(quy định mới hoàn toàn)

Không

8

Hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

2.000.000 - 4.000.000 đồng

(quy định mới hoàn toàn)

Không

9

Không hủy các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng; không hủy hóa đơn mua của cơ quan thuế đã hết hạn sử dụng (giữ nguyên so với quy định trước đây).

Buộc hủy, tiêu hủy hóa đơn

10

Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định.

Không

11

Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định.

4.000.000 - 8.000.000 đồng 

(quy định mới hoàn toàn)

Không

12

Không hủy, không tiêu hủy hóa đơn theo quy định của pháp luật.

Buộc hủy, tiêu hủy hóa đơn

13

Không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót sau khi quá thời hạn cơ quan thuế thông báo cho người bán về việc kiểm tra sai, sót.

Buộc hủy, tiêu hủy hóa đơn

14

Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định.

Buộc hủy, tiêu hủy hóa đơn

15

Hủy, tiêu hủy hóa đơn không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Không

16

Tiêu hủy hóa đơn không đúng các trường hợp phải tiêu hủy theo quy định.

Không

Lưu ýTrường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do lỗi của bên thứ ba, nếu bên thứ ba thực hiện giao dịch với người bán thì người bán là đối tượng bị xử phạt, nếu bên thứ ba thực hiện giao dịch với người mua thì người mua là đối tượng bị xử phạt. Người bán hoặc người mua và bên thứ ba lập biên bản ghi nhận sự việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Lê Vy

100

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan