Từ 5/12, ngân hàng phải cung cấp giao dịch của khách hàng cho cơ quan thuế

Đây là một trong những nhiệm vụ cung cấp thông tin của ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Quản lý thuế.

Từ 5/12, ngân hàng phải cung cấp giao dịch của khách hàng cho cơ quan thuế, Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Từ 5/12, ngân hàng phải cung cấp giao dịch của khách hàng cho cơ quan thuế (Hình minh họa)

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định: “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép trong việc kết nối, cung cấp thông tin với cơ quan quản lý thuế liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của tổ chức, cá nhân và phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế.”

Bên cạnh đó, ngân hàng thương mại phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế như sau:

- Theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế, ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế bao gồm: Tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo Mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản.

Trong đó:

+ Việc cung cấp thông tin về tài khoản được thực hiện lần đầu trong thời gian 90 ngày kể từ ngày 15/12/2020.

+ Việc cập nhật các thông tin về tài khoản được thực hiện hàng tháng trong 10 ngày của tháng kế tiếp.

+ Phương thức cung cấp thông tin được thực hiện dưới hình thức điện tử.

Ngoài ra, ngân hàng thương mại cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản, số liệu giao dịch theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế để phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Với quy định này, nhiều người lo lắng sẽ bị lộ thông tin cá nhân ra bên ngoài, gây cảm giác không an tâm, và dẫn đến chiều hướng chuyển qua sử dụng tiền mặt. Tuy nhiên Nghị định 126/2020/NĐ-CP đã quy định rõ cơ quan quản lý thuế phải có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin theo quy định của Luật Quản lý thuế và quy định của pháp luật có liên quan nên người dùng có thể yên tâm sử dụng mà không sợ bị lộ thông tin cá nhân.

Lê Hải

692

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan