Danh sách 6 án lệ mới ban hành ngày 28/12/2017

Ngày 28/12/2017 vừa qua, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 06 án lệ mới nâng tổng số án lệ đã ban hành lên thành 16 án lệ. Bài viết này, Thư Ký Luật sẽ tổng hợp lại các án lệ mới được ban hành.

 

DANH SÁCH 6 ÁN LỆ MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH NGÀY 28/12/2017

STT

Tên Án lệ

Nguồn Án lệ

Chi tiết

1

Án lệ số 11/2017/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 01/2017/KDTM-GĐT ngày 1/3/2017

Xem nội dung AL

2

Án lệ số 12/2017/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 14/2017/KDTM-GĐT ngày 6/6/2017

Xem nội dung AL

3

Án lệ số 13/2017/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 17/2016/KDTM-GĐT

Xem nội dung AL

4

Án lệ số 14/2017/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 02/2011/DS-GĐT ngày 17/1/2011

Xem nội dung AL

5

Án lệ số 15/2017/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 394/2012/DS-GĐT ngày 23/8/2012

Xem nội dung AL

6

Án lệ số 16/2017/AL

Quyết định giảm đốc thẩm số 573/2013/DS-GĐT

Xem nội dung AL

 
-TN-

2,039

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!