TAND Tối cao thành lập Hội đồng tư vấn án lệ

Mới đây, Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình đã ký quyết định thành lập Hội đồng tư vấn án lệ.

Hội đồng này có trách nhiệm thảo luận, cho ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung của từng bản án, quyết định được đề xuất lựa chọn làm án lệ và nội dung của từng dự thảo án lệ để lưu hồ sơ báo cáo Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.

Hội đồng tư vấn án lệ gồm 11 thành viên, do Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình làm chủ tịch, hai Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Sơn và Tống Anh Hào làm phó chủ tịch. Ngoài ra, hội đồng còn có sự tham gia của đại diện VKSND Tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam…

HỒNG HÀ

Nguồn: plo.vn

1,013

Gởi câu hỏi