Trách nhiệm bồi thường nhà nước
 • Cá nhân gây oan sai phải bồi thường 50 tháng tiền lương
 • Cá nhân gây oan sai phải bồi thường 50 tháng tiền lương
 • 16:37, 16/07/2018
 • Để tăng cường trách nhiệm của công chức trong quá trình thi hành nhiệm vụ, Chính phủ quy định trường hợp công chức gây oan sai thì phải xin lỗi công khai và bồi thường bằng lương. Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị định 68/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước.
 • Điểm mới trách nhiệm bồi thường nhà nước trong TTHS
 • Điểm mới trách nhiệm bồi thường nhà nước trong TTHS
 • 11:31, 17/09/2016
 • Trong hoạt động tố tụng hình sự, cơ quan giải quyết tố tụng khi mắc phải một số sai lầm và gây thiệt hại do sai lầm đó thì phải có trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại. Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi tắt là Thông tư 01) sửa đổi, bổ sung một số quy định về trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
 • Đòi bồi thường án oan
 • Đòi bồi thường án oan
 • 13:21, 17/06/2016
 • Trong quá trình xét xử, thực thi luật pháp do thiếu chứng cứ, thủ tục tố tụng có sai sót…dẫn đến án oan là điều không thể tránh khỏi. Có những vụ án oan kéo dài cả thập kỷ như vụ “oan sai 10 năm Nguyễn Thành Chấn”, vụ án chấn động lòng người “ Huỳnh Văn Nén – án oan vườn điều” khi oan sai kéo dài suốt 17 năm…được coi là “đỉnh cao” trong oan sai ở Việt Nam.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018