• Hà Nội cấm chăn nuôi ở đô thị
  • Hà Nội cấm chăn nuôi ở đô thị
  • 14:47, 07/07/2020
  • 12 quận, bốn phường thuộc thị xã Sơn Tây và năm thị trấn của Hà Nội không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm, trừ nuôi động vật cảnh, phục vụ thí nghiệm.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018