25.000 công an chính quy sẽ đảm nhận các chức danh công an xã

Trình bày Tờ trình về Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) trước Quốc hội sáng 7.6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay, để xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, Bộ Công an sẽ điều động khoảng 25.000 công an chính quy trong biên chế hiện có (không tăng thêm biên chế) xuống đảm nhận các chức danh công an xã.

Theo Dự án Luật Công an xã, quán triệt chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy theo Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 15.3.2018 của Bộ Chính trị, dự thảo Luật không quy định Công an xã là lực lượng bán chuyên trách (bỏ khoản 3 Điều 16 Luật Công an nhân dân 2014); đồng thời, bổ sung một khoản vào Điều 18 dự thảo Luật với nội dung như sau: “Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy”, để thể chế hóa quan điểm của Bộ Chính trị trong Nghị quyết 22-NQ/TW.

Về tổ chức bộ máy sẽ được bố trí phù hợp với đặc điểm tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn xã, thị trấn. Hiện nay, số đơn vị công an xã, thị trấn đã được bố trí công an chính quy là 1.065; số đơn vị công an xã, thị trấn chưa được bố trí công an chính quy còn 8.516. Như vậy, để xây dựng công an xã, thị trấn chính quy thì Bộ Công an sẽ điều động khoảng 25.000 công an chính quy trong biên chế hiện có (không tăng thêm biên chế) xuống đảm nhận các chức danh công an xã. Chính phủ chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí lại đội ngũ công chức đang làm trưởng công an xã, thị trấn.

Ngoài ra, dự thảo Luật Bổ sung vào khoản 1 Điều 19 dự thảo Luật nội dung: “Chính phủ quy định Cục đặc biệt thuộc Bộ Công an”. Sửa đổi quy định về thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (khoản 2 Điều 19 dự thảo Luật).

Nguồn: Báo Lao động

119

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan