Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Tổng cục Thuế vừa tổ chức họp báo chuyên đề về Nghị định 119/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về việc áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Tại buổi họp báo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, việc ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử xuất phát từ yêu cầu cải cách thủ tục hành chính thuế hướng tới quản lý hóa đơn thống nhất, dễ dàng trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời phòng chống việc sử dụng hoá đơn bất hợp pháp để gian lận, trốn thuế, khấu trừ, hoàn khống thuế GTGT hoặc rút tiền thanh toán từ ngân sách nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01.11.2018. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh được quy định chậm nhất đến ngày 01.11.2020; tức cơ quan thuế và người nộp thuế có 24 tháng để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất (máy móc, thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin…) và điều kiện về con người để áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử với nhiều lợi ích thiết thực cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế.

Tại buổi họp báo, đại diện Vụ chính sách thuế - Tổng cục Thuế đã giới thiệu những điểm mới về hóa đơn điện tử, trong đó nêu rõ để tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy truyền thống sang hóa đơn điện tử các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 1.11.2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 1.11.2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31.10.2020 và vẫn phải thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Hiện tại, Tổng cục Thuế đang khẩn trương hoàn thiện các cơ sở pháp lý và hạ tầng công nghệ thông tin, ban hành các thông tư hướng dẫn, đồng thời triển khai kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với các doanh nghiệp trên toàn quốc để đảm bảo hóa đơn điện tử được thực hiện đúng thời gian quy định của Nghị định.

Nguồn: Đại biểu nhân dân

19

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!