Ban hành Nghị định về huy động tiềm lực KHCN phục vụ công tác an ninh

Ngày 19/11, Chính phủ đã ban hành Nghị định 169/2007/NĐ-CP nêu rõ, tiềm lực khoa học và công nghệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đều có thể được Nhà nước huy động phục vụ công tác công an nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh cơ sở vật chất kỹ thuật như mạng thông tin truyền thông, máy móc thiết bị kỹ thuật, cá nhân, tổ chức hoạt động nghiên cứu, kinh doanh về khoa học và công nghệ cũng được coi tiềm lực khoa học và công nghệ.

Theo Nghị định, trong trường hợp cấp bách hoặc khi có nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ mang tính bắt buộc.

Còn lại, có thể huy động qua hình thức thỏa thuận giữa cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hay sự tự nguyện giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Chậm nhất 30 ngày trước khi thực hiện việc huy động, cơ quan, tổ chức hay cá nhân sẽ nhận được quyết định huy động của Bộ trưởng Bộ Công an.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có tiềm lực khoa học và công nghệ được huy động sẽ được đền bù kịp thời, hợp lý những lợi ích hợp pháp mà mình bị thiệt hại do thực hiện quyết định huy động.

Nghị định quy định các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải cung cấp cho Bộ Công an các thông tin về tiềm lực khoa học và công nghệ liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội theo yêu cầu của Bộ Công an.

Việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an phải được thực hiện theo kế hoạch huy động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trừ việc huy động trong tình huống có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Căn cứ kế hoạch hàng năm, 5 năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an.

Nguồn: Báo chính phủ

70

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan