Bị kỷ luật hình thức cảnh cáo, sẽ “chậm” nâng lương 6 tháng

Bà Nguyễn Thị Duyên (duyen2709@...) là viên chức ngành Giáo dục. Vừa qua, bà tự ý nghỉ việc 5 ngày làm việc liên tiếp không xin phép, nên đơn vị đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo và kéo dài thời hạn nâng bậc lương 12 tháng đối với bà.

Bà Duyên đề nghị cho biết rõ quy định của pháp luật về vấn đề này.

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Duyên như sau:

Theo quy định tại khoản 4, Điều 11, Nghị định số 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức, hình thức kỷ luật cảnh cáo được áp dụng đối với viên chức có hành vi tự ý nghỉ việc, tổng số từ 5 đến dưới 7 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 5 đến dưới 7 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng.

Liên quan đến việc kỷ luật viên chức, tại khoản 1, Điều 56 Luật Viên chức quy định: Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 3 tháng; bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 6 tháng. Trường hợp viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng, đồng thời đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp.

Bên cạnh đó, tại khoản 3, Điều 1 Nghị định số 76/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP quy định, cán bộ, công chức, viên chức nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật cảnh cáo, thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật cảnh cáo thì bị kéo dài thêm thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng so với thời gian quy định.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Duyên có hành vi tự ý nghỉ việc 5 ngày làm việc liên tiếp mà không có lý do chính đáng, bị đơn vị ra quyết định kỷ luật cảnh cáo là đúng với quy định tại khoản 4, Điều 11, Nghị định số 27/2012/NĐ-CP.

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 56, Luật Viên chức; khoản 3, Điều 1, Nghị định số 76/2009/NĐ-CP trường hợp bà Duyên bị kỷ luật hình thức cảnh cáo thì bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên thêm 6 tháng. Việc kéo dài thời gian nâng bậc lương thêm 12 tháng đối với trường hợp kỷ luật cảnh cáo là không đúng với quy định hiện hành.

Bà Duyên có quyền khiếu nại yêu cầu sửa đổi lại thời gian bị kéo dài nâng bậc lương cho đúng với quy định.

Nguồn: Dân Trí

222

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan