Bị phạt tiền khi trì hoãn việc thi hành án

Theo Nghị định 173/2004/NĐ-CP, ban hành ngày 30/9, hành vi cố tình không nhận giấy báo, giấy triệu tập của cơ quan thi hành án; đã nhận giấy báo, giấy triệu tập lần 2 nhưng không đến để thực hiện việc thi hành án mà không có lý do chính đáng... có thể bị phạt từ cảnh cáo đến phạt tiền 50.000-100.000 đồng.

Nghị định còn nêu, người có điều kiện thi hành án nhưng trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án; phân tán hoặc làm hư hại tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thi hành án hoặc để trốn tránh việc kê biên tài sản để thi hành án... có thể bị phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng...

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sử dụng trái phép, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hoặc thay đổi tình trạng tài sản đã kê biên...

Theo Nghị định 173, người được thi hành án có thể được xét miễn, giảm phí thi hành án trong các trường hợp sau: có khó khăn về kinh tế, thuộc diện gia đình chính sách, có công với cách mạng, thuộc diện neo đơn, tàn tật, ốm đau kéo dài... Để được xét miễn, giảm phí thi hành án, đương sự phải làm đơn đề nghị có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú, sinh sống hoặc xác nhận của thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc...

Nguồn: VnExpress

127

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan