Bộ Công Thương thay đổi cơ cấu tổ chức: Giảm đi 5 đầu mối

Sau khi thay đổi cơ cấu tổ chức, Bộ Công Thương sẽ thực hiện đúng quy định pháp luật và tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là 1 đơn vị chỉ có 3 cấp phó.

Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, thay thế cho Nghị định số 95/2012/NĐ-CP.

Ảnh minh họa.

Theo Nghị định mới, cơ cấu tổ chức của Bộ chỉ còn 30 đầu mối, giảm 5 đầu mối so với Nghị định cũ; số phòng trong các Vụ, Cục cũng được quy định cụ thể và cắt giảm nhiều.

Nghị định 98 có hiệu lực ngay từ ngày ký. Để bộ máy mới của Bộ vận hành ngay, Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Công Thương đã họp thảo luận, trao đổi và thống nhất các nội dung công việc để triển khai Nghị định.

Chiều 22/8, phát đi thông tin báo chí, Bộ Công Thương cho biết: Đối với cấp trưởng các đơn vị, trước mắt thực hiện như sau: Đối với đơn vị thay đổi tên, thành lập mới và điều chuyển cán bộ lãnh đạo từ đơn vị khác nhau thì tạm thời giao phụ trách đơn vị. Đối với đơn vị không thay đổi tên gọi thì giữ nguyên lãnh đạo cấp trưởng.

Sau khi ổn định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, Bộ Công Thương giao Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện quy trình bổ nhiệm cấp trưởng các đơn vị theo quy định.

Đối với cấp phó đơn vị, Ban cán sự thống nhất bước đầu điều động nhân sự cấp phó theo sự điều chuyển về chức năng nhiệm vụ. Sau đó sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá để sắp xếp lại theo đúng quy định pháp luật và tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là 1 đơn vị chỉ có 3 cấp phó.

Điểm đáng chú ý trong Nghị định 98 của Chính phủ là các đơn vị hành chính, sự nghiệp trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được sắp xếp, thu gọn từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị, gồm:

1. Vụ Kế hoạch

2. Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp

3. Vụ Khoa học và Công nghệ

4. Vụ Thị trường châu Á - châu Phi

5. Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ

6. Vụ Chính sách thương mại đa biên

7. Vụ Thị trường trong nước

8. Vụ Dầu khí và Than

9. Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững

10. Vụ Tổ chức cán bộ

11. Vụ Pháp chế

12. Thanh tra Bộ

13. Văn phòng Bộ

14. Tổng cục Quản lý thị trường

15. Cục Công tác phía Nam

16. Cục Điều tiết điện lực

17. Cục Công nghiệp

18. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

19. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

20. Cục Phòng vệ thương mại

21. Cục Xúc tiến thương mại

22. Cục Công Thương địa phương

23. Cục Xuất nhập khẩu

24. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

25. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

26. Cục Hóa chất

27. Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

28. Báo Công Thương

29. Tạp chí Công Thương

30. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

Theo Nghị định 98 của Chính phủ, Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường, công nghiệp công nghệ cao; cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến công; thương mại trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới; phát triển thị trường ngoài nước; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng vệ thương mại; các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.
 

Nguồn: Báo Tin tức

69

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan