Bộ luật Hình sự 2015 không chỉ có 3 lỗi nghiêm trọng!

Trước hết xin khẳng định rằng, Bộ luật hình sự 2015 không chỉ có 3 lỗi nghiêm trọng, mà những người làm nghề như chúng tôi, ngay từ khi Bộ luật hình sự được Ban soạn thảo trình với Quốc hội, chúng tôi đã theo dõi tiến trình thảo luận, góp ý của các đại biểu Quốc hội về Bộ luật hình sự nên sau khi Quốc hội thông qua, chúng tôi ra ngay hiệu sách để tìm mua cho được Bộ luật hình sự 2015 do NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật ấn hành, vì chỉ có NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật mới là nơi đáng tin cậy.

Ngoài Điều 249, Điều 250, Điều 252 BLHS 2015 bị trùng lặp tình tiết định khung hình phạt, thì còn Điều 337 quy định Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước. Tên của điều luật quy định hai tội với 4 hành vi: cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước. Nhưng khoản 1 của điều luật này lại chỉ quy định một tội với một hành vi “cố ý làm lộ hoặc mua bán bí mật nhà nước”, còn 3 hành vi: chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước thì không thấy đâu nữa.

Để xảy ra lỗi này, không thể lấy lý do là “quá trình thảo luận, quyết định thông qua đạo luật này ở Quốc hội thời gian khá hạn hẹp nên có thể có những sai sót”, hoặc như ông Hà Hùng Cường cho rằng, Chính phủ đã đề nghị tăng thêm thời gian thảo luận lên ba kỳ họp như với Bộ luật Dân sự. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng tình nên Bộ luật Hình sự đã được làm theo quy trình hai kỳ họp như các luật khác. Vì những sai sót này, không thuộc về quan điểm, những ý kiến khác nhau về một chế định mà thuộc về khâu soát xét, kiểm tra bản thảo.

Nếu nghiên cứu kỹ Bộ luật hình sự 2015, chúng ta còn thấy một số điều luật nếu không có giải thích hoặc hướng dẫn thì không thể áp dụng được. Ví dụ: Điều 175 (Điều 140 Bộ luật hình sự 1999) quy định về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đã bỏ tình tiết “bỏ trốn để chiếm đoạt” trước đây quy định tại điểm a khoản 1 Điều 140 Bộ luật hình sự. Vậy kể từ ngày 1-7-2016 trở đi cứ vay mượn, thuê tài sản của người khác rồi bỏ trốn để chiếm đoạt thì không phạm tội sao ?!

Còn nữa, theo quy định tại Điều 12 thì người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về một số tội đã được liệt kê trong điều luật, còn các tội phạm khác không được “liệt kê” tại Điều 12 thì không phải chịu trách nhiệm hình sự như: tội chiếm đoạt tàu bay tàu thủy (điều 278); tội cản trở giao thông đường không; tội tham ô tài sản với vai trò đồng phạm (Điều 353); tội nhận hối lộ vơi vai trò đồng phạm (Điều 354)… và nếu chịu khó rà soát thì thấy còn nhiều tội phạm cũng rất cần thiết buộc người từ đủ 15 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự, trong khi đó thì lại quy định họ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản (Điều 173); tội hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản (Điều 178).

Tương tự, về giai đoạn chuẩn bị phạm tội khoản 1 Điều 14 Bộ luật hình sự 2015 quy định: “Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm trừ trường hợp quy định tại Điều 109, điểm a khoản 2 Điều 113 hoặc điểm a khoản 2 Điều 299 của Bộ luật này”. Nhưng khoản 2 của điều luật vẫn quy định: “Người chuẩn bị phạm một trong các tội sau đây thì phải chịu trách nhiệm hình sự, trong đó có tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 113)...Trong khi đó thì có nhiều tội phạm người chuẩn bị phạm tội sẽ “thoát” vì không được liệt kê tại khoản 2 Điều 14 như: Chuẩn bị phạm tội tham ô tài sản; chuẩn bị phạm tội nhận hối lộ.v.v…

Về kỹ thuật lập pháp, Bộ luật hình sự 2015 đã thay tất cả mức hình phạt viết bằng chữ thành viết bằng số học cũng là vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau. Không phải cái gì cũng “số hóa” được ! Không phải ngẫu nhiên mà Bộ luật hình sự 1985 và 1999 nhà làm luật chỉ “số hóa” những con số, còn mức hình phạt thì phải viết bằng chữ !

Nguồn: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

100

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan