Bổ sung các trường hợp miễn, giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi

Giảm mức thu lệ phí con nuôi có yếu tố nước ngoài; đồng thời bổ sung các trường hợp miễn, giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi là những nội dung mới, đáng chú ý tại Nghị định 114/2016/NĐ-CP quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài vừa mới được Chính phủ ban hành.

Miễn lệ phí khi nhận nuôi trẻ khuyết tật...

Theo quy định tại Nghị định, mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước là 400.000 đồng/trường hợp; trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận con nuôi là công dân Việt Nam 9 triệu đồng/trường hợp; người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi là công dân Việt Nam là 4,5 triệu đồng/trường hợp...

Như vậy, Nghị định 114 đã hủy bỏ một phần Nghị định 19/2011/NĐ-CP, với các cụm từ “lệ phí đăng ký nuôi con nuôi”, “mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí” tại khoản 1 Điều 1; cụm từ “Khoản 1 và” tại khoản 3 Điều 38; quy định tại khoản 1 Điều 38 và các Điều: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21.3.2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi hết hiệu lực thi hành. Đồng thời, bổ sung quy định miễn, giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi. Cụ thể, căn cứ quy định tại Điểm b Điểm c Khoản 1 Điều 4 Nghị định này, các trường hợp được miễn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, bao gồm: người nhận các trẻ em sau đây làm con nuôi: Trẻ khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Luật nuôi con nuôi và văn bản hướng dẫn; người có công với cách mạng nhận con nuôi.

Nghị định này, cũng đã giảm mức thu lệ phí con nuôi có yếu tố nước ngoài. Cụ thể, người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi là công dân Việt Nam: 4.500.000 đồng/trường hợp. Người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới của nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới của Việt Nam làm con nuôi: 4.500.000 đồng/trường hợp. Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là 150 đô la Mỹ/trường hợp. Mức lệ phí này, được quy đổi ra đồng tiền của nước sở tại theo tỷ giá bán ra của đồng đô la Mỹ do ngân hàng nơi cơ quan đại diện Việt Nam ở nước đó mở tài khoản công bố.

Có 4 cơ quan thu lệ phí

Nghị định này quy định rõ các cơ quan được thu lệ phí nuôi con nuôi. Theo đó, UBND cấp xã thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước và lệ phí đối với trường hợp người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới của nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam thườngtrú ở khu vực biên giới của Việt Nam làm con nuôi. Sở Tư pháp thu lệ phí đối với trường hợp người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi là công dân Việt Nam. Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài, trừ trường hợp quy định nêu trên; lệ phí cấp, gia hạn giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

 Nghị định 114/2016/NĐ-CP quy định người nộp, cơ quan thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài; miễn, giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi; mức thu, chế độ thu, nộp,quản lý lệ phí; kinh phí thực hiện giải quyết việc nuôi con nuôi và cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định 114/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2017.

Nguồn: Đại biểu nhân dân

179

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan