Bổ sung chế độ, chính sách cho người đi cai nghiện ma túy tự nguyện

Tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần tại các cơ sở cai nghiện công lập được ngân sách Nhà nước bảo đảm.

Nghị định 80/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấp phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 5/7/2018.

Theo đó, bổ sung quy định về chế độ, chính sách đối với người đi cai nghiện ma túy tự nguyện như sau:

Tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần tại các cơ sở cai nghiện công lập được ngân sách Nhà nước bảo đảm.

95% chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện dịch vụ xét nghiệm y tế theo chỉ định, điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường được ngân sách hỗ trợ cho các đối tượng: Thương binh; người nhiễm chất độc hóa học và suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Người thuộc hộ nghèo; người cao tuổi không nơi nương tựa; Trẻ em mồ côi; người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

HĐND cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách và số người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở công lập quyết định mức hỗ trợ cao hơn, đối tượng mở rộng hơn ngoài chế độ trên.

Chế độ chính sách đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện được thực hiện thí điểm từ năm 2018 đến năm 2020 tại 15 cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập ở 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hòa Bình, Nghệ An, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Dương và Cần Thơ.

 

Nguồn: Lao động Thủ đô

173

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan