Bộ Tài chính đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt có đường

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng nước ngọt có đường vào đối tượng chịu thuế, trừ các sản phẩm sữa.

Bộ Tài chính đã hoàn thành dự thảo lần 2 về đề xuất sửa đổi 5 Luật thuế, trong đó, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính có sửa đổi so với lần trước đó, bổ sung thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng nước ngọt có đường vào đối tượng chịu thuế, trừ các sản phẩm sữa.

Theo Bộ Tài chính, hiện nay ở Việt Nam, tỷ lệ người trưởng thành bị thừa cân, béo phì chiếm khoảng 25% dân số. Đối với trẻ em dưới 5 tuổi, tỷ lệ béo phì tăng nhanh. Để định hướng và hạn chế tiêu dùng các loại đồ uống có đường, Bộ Tài chính cho rằng áp thuế là cần thiết.

Theo tính toán, việc áp dụng mức thuế suất 10% từ năm 2019 với mặt hàng nước ngọt có đường trừ sữa thì số thu đối với nước ngọt tăng thu khoảng 5.005 tỷ đồng.

Nguồn: Vtv.vn

120

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan