Bộ Tài chính tuyển dụng 39 công chức theo chính sách thu hút nhân tài

Ngày 23-10, Bộ Tài chính đã công bố quyết định tuyển dụng công chức năm 2018 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 5-12-2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Các công chức nhận quyết định tuyển dụng

39 công chức đã được tuyển dụng vào 14 đơn vị vụ, cục thuộc Bộ Tài chính. Đây là những công chức đầu tiên được tuyển dụng theo chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Theo Bộ Tài chính, những năm qua, Bộ đã quyết liệt triển khai rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, công tác quản lý biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của Bộ cũng được Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ chỉ đạo triển khai đồng bộ.

Ngày 10-7-2018, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1108 phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2018 đối với các thí sinh đáp ứng các tiêu chuẩn, là học sinh giỏi, đạt giải trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc hoặc có trình độ thạc sỹ theo đúng quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và đăng công khai 3 lần liên tiếp thông báo tuyển dụng rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.

Sau 3 tháng triển khai, kỳ tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2018 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

Việc phỏng vấn do các thành viên Ban Kiểm tra sát hạch là thành viên của Hội đồng tuyển dụng, thủ trưởng, lãnh đạo đơn vị có thí sinh dự tuyển thực hiện. Qua phỏng vấn đã kiểm tra được kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như kỹ năng tổng hợp, phân tích, trình bày và giao tiếp của các thí sinh.

Nguồn: Hà Nội Mới

112

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan