Bộ trưởng Trần Tuấn Anh giao nhân sự phụ trách các Vụ, Cục mới

Theo Nghị định 98 vừa được ban hành, cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương có nhiều thay đổi, còn 30 đầu mối, giảm 5 đầu mối so với Nghị định cũ; số phòng trong Vụ, Cục cũng được quy định cụ thể và cắt giảm nhiều. Ngày 21/8, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ký các quyết định về nhân sự lãnh đạo các đơn vị mới.

Cổng TTĐT Bộ Công Thương cho biết, ngày 18/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2017/NĐ-CPquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, thay thế cho Nghị định số 95/2012/NĐ-CP.

Theo Nghị định mới, cơ cấu tổ chức của Bộ có nhiều thay đổi, còn 30 đầu mối, giảm 5 đầu mối so với Nghị định cũ; số phòng trong Vụ, Cục cũng được quy định cụ thể và cắt giảm nhiều.

Nghị định 98 có có hiệu lực ngay từ ngày ký, không có điều khoản chuyển tiếp (trừ  quy định đối với Tổng cục Quản lý thị trường). Để tổ chức bộ máy mới của Bộ vận hành ngay, Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ đã họp thảo luận, trao đổi và thống nhất các nội dung công việc để triển khai Nghị định.

Để có thời gian rà soát chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị một cách kỹ lưỡng, đảm bảo được theo yêu cầu của Nghị định 98, Ban cán sự thống nhất với đề xuất của Vụ Tổ chức cán bộ về chức năng nhiệm vụ tạm thời của các đơn vị.

Đối với cấp trưởng các đơn vị, Ban cán sự thống nhất để các đơn vị kịp thời thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Nghị định 98, trước mắt thực hiện như sau:

Thứ nhất, đối với đơn vị thay đổi tên, thành lập mới và điều chuyển cán bộ lãnh đạo từ đơn vị khác nhau thì tạm thời giao phụ trách đơn vị;

Thứ hai, đối với đơn vị không thay đổi tên gọi thì giữ nguyên lãnh đạo cấp trưởng.

Sau khi ổn định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, giao Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện quy trình bổ nhiệm cấp trưởng các đơn vị theo quy định.

Đối với cấp phó đơn vị, Ban cán sự thống nhất bước đầu điều động nhân sự cấp phó theo sự điều chuyển về chức năng nhiệm vụ. Sau đó sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá để sắp xếp lại theo đúng quy định pháp luật và tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là 1 đơn vị chỉ có 3 cấp phó.

Ngày 21/8/2017, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ký các Quyết định về nhân sự lãnh đạo các đơn vị mới.

Cùng ngày, Bộ trưởng cũng đã ký văn bản gửi các đơn vị thuộc Bộ tạm thời phân công thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, đảm bảo không gián đoạn công việc của đơn vị và của Bộ.

* Theo báo Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh quyết định giao các cán bộ phụ trách đơn vị như sau:

- Vũ Quốc Anh phụ trách Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp;

- Lê Hoàng Oanh phụ trách Vụ Thị trường châu Á;

- Đặng Hoàng Hải phụ trách Vụ Thị trường châu Âu-châu Mỹ;

- Trần Duy Đông phụ trách Vụ Thị trường trong nước;

- Nguyễn Việt Sơn phụ trách Vụ Dầu khí và Than;

- Đặng Huy Cường phụ trách Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững;

- Nguyễn Vân Nga phụ trách Cục Công tác phía Nam;

- Trương Thanh Hoài phụ trách Cục Công nghiệp;

- Phương Hoàng Kim phụ trách Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo;

- Trịnh Anh Tuấn phụ trách Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng;

- Lê Triệu Dũng phụ trách Cục Phòng vệ thương mại;

- Ngô Quang Trung phụ trách Cục Công Thương địa phương;

- Lại Việt Anh phụ trách Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

Nguồn: Báo chính phủ

93

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan