Bước tiến mới, tạo sinh kế cho người dân

Nghị định 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 là tiền đề để người dân đã mạnh dạn đầu tư trồng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái… Rừng đã trở thành một phần máu thịt, tạo sinh kế cho nhiều vùng đồng bào dân tộc, miền núi.

Xã hội hóa công tác bảo vệ, phát triển rừng

Những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm bảo vệ, phát triển rừng và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Nghị định 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 được coi là bước tiến mới, cải thiện sinh kế, xóa đói, giảm nghèo cho các hộ gia đình thuộc diện khó khăn, đặc biệt với đồng bào dân tộc miền núi.

Nghị định có nhiều ưu đãi đối với người dân được cụ thể hóa bằng các nội dung liên quan đến cả 5 hoạt động sản xuất lâm nghiệp: Bảo vệ rừng; trồng rừng mới; khoanh nuôi tái sinh; trồng lâm sản ngoài gỗ và gắn với chăn nuôi. Theo đó, Nghị định nêu bật tinh thần xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng, giúp chính quyền các địa phương và người dân vừa phát triển kinh tế hộ gia đình vừa bảo đảm trách nhiệm quản lý tài nguyên rừng.

Nghị định 75 ra đời với những bước đi mới được đánh giá là khắc phục triệt để những hạn chế của các chính sách trước đó. Người dân trực tiếp tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên đất quy hoạch phát triển rừng được Nhà nước giao. Mỗi hộ gia đình sẽ được hỗ trợ tiền khoán bảo vệ rừng là 400.000 đồng/ha/năm và được hưởng lợi trực tiếp từ rừng. Ngoài ra, Nghị định 75 đã thể hiện tính linh hoạt thông qua chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ cùng với trợ cấp gạo cho hộ gia đình trồng rừng thay thế nương rẫy. Chính sách tín dụng được quy định trong nghị định cũng rất phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương nghèo. Cụ thể, ngoài số tiền được hỗ trợ để trồng rừng sản xuất phát triển lâm sản ngoài gỗ hay phát triển chăn nuôi, hộ gia đình được ngân hàng cho vay không có tài sản bảo đảm phần giá trị đầu tư còn lại và được hỗ trợ phần lãi suất tiền vay còn lại đó.

Tạo hiệu ứng bước đầu

Ngay sau khi Nghị định 75 được ban hành, nhiều tỉnh trên cả nước đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai. Ý thức rõ yêu cầu đặt ra là phải làm tốt công tác xác định điều kiện triển khai, lãnh đạo các tỉnh khẩn trương khoanh vùng đối tượng được hưởng chính sách, xác định diện tích rừng theo từng địa bàn, đánh giá đúng chất lượng rừng. Các đơn vị, địa phương có liên quan gấp rút lập kế hoạch kinh phí, nhu cầu trợ cấp để trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét, phê duyệt.

Đến nay, sau hơn một năm thực hiện, quá trình Nghị định 75 đi vào đời sống đã đạt được hiệu ứng bước đầu đáng ghi nhận.

Đơn cử như tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo quyết liệt chính quyền các cấp bảo đảm tất cả các diện tích rừng phải có chủ thực sự. Được biết, tổng kinh phí thực hiện Nghị định 75 cho năm 2017 của Gia Lai dự kiến lên đến 1.445 tỷ đồng. Con số này theo kế hoạch của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế dành cho năm 2016 và các năm tiếp theo phục vụ kế hoạch dài hạn là hơn 16 tỷ đồng/năm.

Hoặc cụ thể hơn, nhiều hộ dân xã Kim Lư, huyện Na Rì, Bắc Kạn không chỉ tích cực tham gia trồng, nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng mà còn tự bỏ vốn để đầu tư trồng rừng. Hiện nay, toàn xã có trên 600ha rừng mỡ, keo và hàng nghìn hécta rừng vầu tép. Theo quy hoạch, giai đoạn 2015 - 2020, huyện Na Rì sẽ xây dựng 282km đường để thúc đẩy phát triển sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn, đồng thời thực hiện đầy đủ các chính sách giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, huyện Mường Tè, Lai Châu được coi là một trong những vùng trọng điểm phát triển rừng của cả nước. Nếu năm 2010, tỷ lệ che phủ rừng ở huyện mới đạt 50%, thì đến năm 2016 đã tăng lên 62% nhờ thực hiện có hiệu quả công tác tái sinh, khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng, trở thành địa phương có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước...

Như vậy, chính sách hỗ trợ được quy định tại Nghị định 75 được triển khai đồng bộ và đã thực sự đi vào đời sống, giúp cho các hộ gia đình nghèo sống gần rừng tiếp cận với những hướng đi mới trong sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước giảm nghèo. Với những kết quả bước đầu, chúng ta có quyền tin tưởng vào hiệu quả mang tính bền vững của Nghị định 75/2015/NĐ-CP trong công cuộc tái cơ cấu ngành lâm nghiệp nước nhà. 

Nguồn: Đại biểu nhân dân

173

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan