Các trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ

12:52, 08/02/2019

Theo Nghị định mới của Chính phủ về kiểm toán nội bộ, có một số trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ.

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. Theo đó có một số trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ.

Cụ thể, các doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ gồm: Công ty niêm yết; Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con; Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Các doanh nghiệp khác được khuyến khích thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

Doanh nghiệp có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ.

Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ và các yêu cầu nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ theo quy định.

Việc đi thuê thực hiện kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Nghị định 05/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/4/2019.

Nguồn: Báo Công lý

136

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!