Cách nào xóa tên người cháu hư đốn khỏi hộ khẩu của gia đình?

15 năm trước, để cháu có điều kiện học tập ở Hà Nội, tôi đồng ý cho nhập hộ khẩu vào gia đình mình. Nhưng cậu ta không tu chí mà lấy cắp nhiều tài sản trong nhà, hiện đi tù về tội liên quan ma túy. Xin hỏi, tôi muốn xóa tên cậu ta hỏi sổ hộ khẩu thì phải cần làm gì? (Hoàng Dũng)

Điều 22 Luật Cư trú 2006 (được sửa đổi bổ sung 2013) quy định người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xoá đăng ký thường trú:

a) Chết, bị toà án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết;

b) Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại;

c) Đã có quyết định huỷ đăng ký thường trú quy định tại điều 37 của Luật này;

d) Ra nước ngoài để định cư;

đ) Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới; trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xoá đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ.

2. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú thì cũng có thẩm quyền xoá đăng ký thường trú.

3. Thủ tục cụ thể xoá đăng ký thường trú và điều chỉnh hồ sơ, tài liệu, sổ sách có liên quan do Bộ trưởng Công an quy định.

Như vậy việc cháu của bạn đang ở tù không thuộc các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú nên gia đình bạn không thể tự ý thực hiện.

Luật sư, thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Nguồn: VnExpress

190

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan