Cách tính bảo hiểm xã hội cho bộ đội xuất ngũ

Bạn đọc Nguyễn Văn Chương hỏi: Tôi là bộ đội xuất ngũ năm 1990. Thời hạn đóng quân của tôi là 4 năm, khi xuất ngũ về đi học nghề 2 năm, chờ việc 1 năm và sau đó, làm việc cho 1 cơ quan Nhà nước từ năm 1994. Tuy nhiên, đến năm 1997, tôi mới được đóng BHXH và duy trì cho đến nay. Vậy, khi tôi nghỉ hưu, có được cộng quãng thời gian tham gia BHXH trong quân đội hay không?

Trả lời:

Theo Ban Sổ - Thẻ, BHXH việt Nam, theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11.11.2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc: “Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15.12.1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 1.1.1995 đã được tính là thời gian đã đóng BHXH) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH”.

Vì vậy, trường hợp của bạn thuộc đối tượng được cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian công tác sau này để tính hưởng BHXH.

Đề nghị bạn lập hồ sơ và nộp cho cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết, thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc thôi việc;

- Giấy xác nhận chưa hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11.4.2002; Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8.11.2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29.4.2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 2.10.2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6.5.2010; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20.8.2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9.11.2011 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định về việc Thu hồi Quyết định hưởng chế độ và số tiền trợ cấp một lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27.10.2008 của Thủ tướng Chính phủ hoặc Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6.5.2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27.10.2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương hoặc Quyết định thu hồi các Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9.11.2011 của Thủ tướng Chính phủ (nếu đã hưởng chế độ).

Nguồn: Đại biểu nhân dân

344

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan