Cách tính thời gian để hưởng phụ cấp thu hút thế nào?

Bạn đọc có email gianghaphamx@xx hỏi: Tôi là giáo viên trường trung học cơ sở tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Vừa rồi tôi được cử đi công tác ở thị xã 2 tháng. : Thời gian đi công tác này có được tính để hưởng phụ cấp thu hút không?

Ảnh minh họa.

Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định về phụ cấp thu hút như sau:

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Khoản 1 Điều 8 Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn về thời gian không tính hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP trong các khoảng thời gian như sau:

a) Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 1 tháng trở lên;

b) Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên;

c) Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

Như vậy, thời gian 2 tháng đó không được tính vào thời gian để hưởng phụ cấp thu hút theo quy định nêu trên.

Nguồn: Lao động

225

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan