Cần có biện pháp xử lý dứt điểm từ cơ sở

Những năm qua, toàn quân đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo hiệu quả ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Nguyên nhân là người có trách nhiệm, các cơ quan chức năng giải quyết chưa thấu tình, đạt lý và xử lý vụ việc không dứt điểm...

Ngày 17-2-2014, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chỉ thị 71/CT-BQP về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán theo kế hoạch của các cơ quan, đơn vị trong quân đội (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 71). Theo đó, ngày 10-3-2014, Tổng cục Chính trị có Công văn 330/CT-VP hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 71. Chỉ thị 71 đã chỉ ra một số nội dung còn tồn tại như: Việc chỉ đạo, điều hành và xem xét giải quyết đơn thư còn chồng chéo, chưa thống nhất; cùng một nội dung đơn, thư được gửi đi nhiều nơi, nhiều cơ quan cùng giải quyết, hoặc cơ quan này vừa giải quyết xong thì cơ quan khác lại thụ lý…

Thực tế cho thấy, việc giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo được phần lớn cấp ủy, chỉ huy đơn vị ở cơ sở trong toàn quân triển khai thực hiện nghiêm túc, trên cơ sở thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; sinh hoạt đối thoại, giải đáp những ý kiến thắc mắc của cán bộ, chiến sĩ. Thông qua đó, giúp cán bộ các cấp nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc nảy sinh từ cơ sở. Thế nhưng, còn có đơn vị chưa thực hiện đúng quy chế dân chủ cơ sở; nội bộ cấp ủy, chỉ huy mất đoàn kết; việc giải quyết tiêu chuẩn chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng chưa công khai, minh bạch; người có thẩm quyền hoặc cơ quan chức năng còn đùn đẩy, né tránh, xử lý vụ việc thiếu sức thuyết phục, chưa thấu tình đạt lý nên còn tình trạng đơn thư, khiếu nại tố cáo vượt cấp.

Năm 2013,  trang "Ý kiến chiến sĩ" Báo Quân đội nhân dân đã tiếp nhận và xử lý nhiều đơn, thư phản ánh của cán bộ, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị: Tổng cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không-Không quân; Quân khu 5; Quân khu 3; Quân chủng Hải quân… Trong quá trình tiếp nhận, xử lý, chúng tôi thấy có khá nhiều đơn thư phản ánh ký tên chung chung, thậm chí có không ít đơn thư nặc danh, mạo danh; có những thư phản ánh xuyên tạc không đúng sự thật, gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ trong đơn vị...

Nguyên nhân dẫn đến đơn, thư khiếu nại, tố cáo kéo dài hoặc vượt cấp là do cấp ủy, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị  thực hiện quy chế dân chủ cơ sở chưa triệt để, cá biệt có nơi biết sai nhưng vẫn làm; trong sinh hoạt còn biểu hiện nể nang, né tránh, "dĩ hòa vi quý", ngại đấu tranh, tự phê bình và phê bình... Một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu, thiếu sâu sát, gần gũi nắm bắt tâm tư, tình cảm của bộ đội. Việc xử lý các vụ việc vi phạm dân chủ chưa nghiêm, nên việc gắn phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật còn hạn chế; công tác quản lý, chỉ huy điều hành của một số cơ quan, đơn vị còn nặng về mệnh lệnh, hành chính, quan liêu...

Để hạn chế, tiến tới chấm dứt tình trạng đơn, thư khiếu nại, tố cáo, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở; mở rộng đối thoại giữa cấp trên và cấp dưới; phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân; kịp thời giải đáp những thắc mắc công khai, minh bạch; xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo từ cơ sở và thực hiện nghiêm Nghị định 220/2013/NĐ-CP ngày 27-12-2013 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội.

Nguồn: Quân đội nhân dân

88

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan