Chế độ đối với cán bộ y tế được cử đi học

Chồng của bà Đặng Thị Ngọc Kiều công tác tại 1 Trung tâm y tế huyện của Cần Thơ, được cử đi học bác sĩ hệ tập trung 4 năm tại Đại học Y Dược Huế. Trong thời gian học, chồng bà Kiều chỉ được hưởng lương cơ bản, tiền tài liệu, tàu xe, học phí và bị cắt phụ cấp khu vực, phụ cấp ưu đãi theo nghề. Bà Kiều hỏi, cơ quan của chồng bà thực hiện như vậy có đúng không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời vấn đề bà Kiều hỏi như sau:

Khoản 2 Điều 35 Luật Viên chức quy định, viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng tiền lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục, được xét nâng lương.

Về phụ cấp khu vực, căn cứ điểm c, khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5/1/2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, trường hợp đi công tác, đi học, điều trị, điều dưỡng có thời hạn từ 1 tháng trở lên thì hưởng phụ cấp khu vực theo mức quy định ở nơi công tác, học tập, điều trị, điều dưỡng kể từ ngày đến nơi mới; nếu nơi mới đến không có phụ cấp khu vực thì thôi hưởng phụ cấp khu vực ở nơi trước khi đi.

Theo Phụ lục mức phụ cấp khu vực của các địa phương, đơn vị ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT thì địa phương nơi Đại học Y Dược Huế đóng trụ sở không có phụ cấp khu vực, nên chồng bà Kiều thôi hưởng phụ cấp khu vực tại Trung tâm Y tế huyện là đúng quy định.

Về phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế, khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định, thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế là thời gian đi học tập ở trong nước liên tục trên 3 tháng, không trực tiếp làm chuyên môn y tế theo nhiệm vụ được phân công đối với công chức, viên chức.

Theo quy định này, trong thời gian được cử đi học, chồng bà Kiều không trực tiếp làm chuyên môn y tế trên 3 tháng nên không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề y tế là đúng quy định.

Nguồn: Báo chính phủ

51

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!