Chỉ thu thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu gốc hóa thạch

Trường hợp nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn có tên tại khoản 1 Điều 3 Luật Thuế bảo vệ môi trường thì chỉ thu thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu gốc hóa thạch.

Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan Yên Phong, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Đây là trả lời của Bộ Tài chính với một số DN về chính sách thuế bảo vệ môi trường với sản phẩm dầu máy biến thế. Và cũng là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với hải quan các tỉnh, thành phố và DN về chính sách thuế này với sản phẩm dầu máy biến thế.

Theo phân tích của Bộ Tài chính, tại Khoản 1 Điều 3 và Khoản 1 Điều 4 Luật Thuế bảo vệ môi trường quy định về đối tượng chịu thuế là xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm: Xăng, trừ ethanol; Nhiên liệu bay; Dầu diezel; Dầu hỏa; Dầu mazut; Dầu nhờn; Mỡ nhờn”.

Tại Khoản 1 Điều 4 của Luật quy định về đối tượng không chịu thuế có nêu: “Hàng hóa không quy định tại Điều 3 của Luật này không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường”.

Hướng dẫn quy định này, tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP quy định: “Đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch. Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch, chỉ tính thu thuế bảo vệ môi trường đối với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch”.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cho biết, theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả hàng hóa và mã hóa hàng hóa của Tổ chức hải quan thế giới (Hệ thống HS) và Danh mục hài hòa thuế quan của ASEAN (Danh mục AHTN) thì dầu máy biến áp với mã số HS 2710.19.60 (là dầu dùng cho máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng) và dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch) không có tên tại Khoản 1 Điều 3 Luật thuế bảo vệ môi trường. (Dầu bôi trơn- dầu nhờn được thể hiện ở 2 mã số HS: 2710.19.42- dầu bôi trơn cho động cơ máy bay và 2710.19.43- dầu bôi trơn khác).

Với quy định trên, Bộ Tài chính cho biết, xăng, dầu, mỡ nhờn có tên tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường mới thuộc đối tượng chịu huế bảo vệ môi trường. Hàng hóa không quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

Trường hợp nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn có tên tại Khoản 1 Điều 3 Luật Thuế bảo vệ môi trường thì chỉ thu thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu gốc hóa thạch.

Nguồn: Báo Hải quan

119

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan