Chính phủ đề nghị giữ cơ cấu 18 Bộ, 4 cơ quan ngang bộ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội cho giữ nguyên cơ cấu bộ máy Chính phủ như hiện nay với 18 Bộ và 4 cơ quan ngang bộ, duy trì mô hình tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. UB Pháp luật của Quốc hội yêu cầu khắc phục sự chồng chéo trách nhiệm bằng cách sửa một số Nghị định của Chính phủ.

Chiều 25/7, trình Quốc hội xem xét cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 tới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khái quát, cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2011 – 2016 vừa qua được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Trung ương Đảng khoá 11 theo cơ chế Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực đồng thời thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì thực hiện.

“Chức năng, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang bộ đã được rà soát theo pháp luật, giảm tối đa sự chồng chéo. Cơ cấu tổ chức bên trong của các Bộ, cơ quan ngang bộ được xem xét chặt chẽ. Thủ tướng đã ban hành các quyết định quy định chức năng nhiệm vụ của các Tổng Cục, chú trọng phân công trách nhiệm của từng Bộ” – Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu hướng đến là xây dựng Chính phủ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Nguyên tắc đề ra, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là bảo đảm phân định rõ trách nhiệm giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, thống nhất nguyên tắc một việc chỉ giao một bộ, một cơ quan phụ trách, khắc phục việc chồng chéo, trùng lắp cũng như bỏ trống trách nhiệm.

Thủ tướng cho rằng, thực tiễn hoạt động thời gian qua cho thấy cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 vẫn phù hợp. Hội nghị TƯ 7 khoá 11 cũng đã có Nghị quyết về vấn đề này, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng sau đó thống nhất chỉ đạo, trước mắt giữ tổ chức Chính phủ ổn định như hiện nay.

Do đó, Thủ tướng đề nghị Quốc hội cho giữ nguyên tổ chức của Chính phủ trong khoá XIV như mô hình hiện nay với 22 Bộ và cơ quan ngang bộ.

Cụ thể, có 18 bộ là: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông – Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch, Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế.

4 cơ quan ngang bộ gồm: UB Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Khó xác định cơ quan chịu trách nhiệm

Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày thống nhất nhận định, cơ cấu tổ chức Chính phủ đã được thực hiện ổn định từ nhiệm kỳ Quốc hội XII đến nay. Chính phủ đã thực hiện việc điều hành vĩ mô hiệu quả, cơ bản phù hợp với bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến cho rằng, trong nhiều công việc, Chính phủ vẫn chưa phân công rõ về trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan nên khi xảy ra hậu quả xấu, khó xác định cơ quan chịu trách nhiệm chính. Mô hình tổ chức các cơ quan bên trong các bộ chưa thống nhất. Việc tổ chức bộ đa ngành, đa lĩnh vực cũng khiến cơ cấu bộ máy một số bộ quá lớn, việc cải cách hành chính, tinh giản biên chế thực hiện chưa hiệu quả.

Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định dẫn các quy định của Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Chính phủ 2015, chủ trương của Trung ương Đảng yêu cầu giữ cơ bản ổn định cơ cấu tổ chức Chính phủ với mô hình bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, trước mắt giữ ổn định tổ chức như hiện nay để Chính phủ tiếp tục thực hiện bao quát hoạt động quản lý trên các lĩnh vực.

Từ đó, cơ quan thẩm tra nhất trí với đề xuất giữ cơ cấu Chính phủ như hiệm kỳ vừa qua. Sự chồng chéo, những hạn chế, tồn tại sẽ được khắc phục qua việc sửa đổi một số nghị định của Chính phủ.

Nguồn: dantri.com.vn

Nguồn: dantri.com.vn

174

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan