Chính phủ quy định mẫu bằng, hiện vật đeo các danh hiệu, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước

Ngày 10/9/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2014/NĐ-CP quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương, mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua, quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.

Theo đó, hiện vật khen thưởng gồm: huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương, bằng, cờ, khung và hộp của các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua là sản phẩm đặc biệt, được nhà nước bảo hộ tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhà nước qui định cụ thể mẫu chất liệu, kích thước các loại huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; Mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; Việc cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng. Về mẫu huân chương có 10 loại, gồm 05 loại không chia hạng và 05 loại chia hạng nhất, nhì, ba được phân biệt bằng số sao gắn trên cuống, hoặc số sao gắn trên dải huân chương (hạng Nhất ba sao, hạng Nhì hai sao, hạng Ba một sao); Mẫu huy chương có 04 loại, có 03 loại không chia hạng và 01 loại chia hạng nhất, nhì, ba được phân biệt bằng số vạch trên dải huy chương (hạng Nhất ba vạch, hạng Nhì hai vạch, hạng Ba một vạch). Về kích thước, chất liệu, kiểu dáng cuống đeo và dải huân chương, huy chương, huy hiệu (bao gồm: huy hiệu đối với danh hiệu vinh dự nhà nước, anh hùng LLVTND, anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc) kèm mẫu minh hoạ, trong đó cuống đeo được làm bằng cốt đồng đỏ mạ vàng hợp kim ni-co bảo đảm sự trang trọng, đẹp và bền vững.

Các loại bằng: Huân chương, huy chương, huy hiệu có hoạ tiết hoa văn đường diềm, hình nền khác nhau giúp dễ dàng phân biệt về hình thức khen thưởng và thứ hạng. Đối với các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ban, ngành trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, doanh nghiệp…thì bằng không được giống hoặc tương tự về hoạ tiết trang trí hoa văn đường diềm, hình nền với bằng khen cấp nhà nước và có kích thước nhỏ hơn.

Về danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, danh hiệu tập thể “Lao động tiên tiến”, danh hiệu “Lao động tiên tiến, giấy khen thuộc thẩm quyền quyết định của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thì bằng chứng nhận được sử dụng hình Quốc huy in ở chính giữa, các ngành, tổ chức, đơn vị khác thì sử dụng biểu tượng hoặc logo của ngành, tổ chức, đơn vị mình.

Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ là sự thể chế hoá Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Bảo Ngọc

Nguồn: Báo Ninh Thuận

142

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan