Chủ đầu tư phải mua bảo hiểm công trình xây dựng

Giải đáp thắc mắc của bạn đọc, Bộ Xây dựng khẳng định, chủ đầu tư phải mua bảo hiểm công trình xây dựng. Trường hợp phí bảo hiểm này đã được tính vào giá hợp đồng thì bên nhận thầu phải thực hiện mua bảo hiểm công trình theo quy định.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Thế Ngọc Châu (tỉnh Đồng Tháp) đề nghị cơ quan chức giải đáp một số thắc mắc về việc mua bảo hiểm trách nhiệm trong hoạt động xây dựng. Cụ thể như sau:

- Nhà thầu xây dựng có bắt buộc phải mua bảo hiểm thiết bị cho từng loại dụng cụ, thiết bị, máy móc trong quá trình thực hiện hợp đồng với chủ đầu tư không?

- Bảo hiểm với bên thứ ba nghĩa là gì? Trách nhiệm của nhà thầu đối với loại bảo hiểm này như thế nào?

- Nếu nhà thầu không thực hiện một trong hai loại bảo hiểm thiết bị, bảo hiểm với bên thứ ba thì xử lý thế nào? Chủ đầu tư có trách nhiệm gì với hai loại hình bảo hiểm nêu trên không?

Bộ Xây dựng đã giải đáp các câu hỏi của ông Châu như sau:

Theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 45 Mục 8 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, chủ đầu tư phải mua bảo hiểm công trình xây dựng. Trường hợp phí bảo hiểm này đã được tính vào giá hợp đồng thì bên nhận thầu phải thực hiện mua bảo hiểm công trình theo quy định.

Nhà thầu bắt buộc phải mua các loại bảo hiểm cần thiết (bảo hiểm thiết bị, bảo hiểm đối với bên thứ ba) để bảo đảm cho hoạt động của mình theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm đối với bên thứ ba là loại bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của doanh nghiệp xây dựng (nhà thầu) phát sinh do gây thiệt hại về tài sản và tính mạng, sức khỏe của người thứ ba liên đới (người lao động; người sử dụng thiết bị, công trình xây dựng...) trong quá trình thực hiện các công việc xây dựng, lắp đặt.

Nếu chủ đầu tư và nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về chế độ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thì bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng đối với chủ đầu tư không mua bảo hiểm công trình theo quy định.

Nguồn: Diễn đàn Cạnh tranh Quốc gia

65

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan