Chưa đăng ký nuôi con nuôi có được nhà nước thừa nhận?

Do không có khả năng sinh con, vợ chồng tôi đã nhận nuôi một bé gái từ năm 1996. Vợ chồng tôi nuôi dưỡng, chăm sóc cháu như con đẻ. Từ đó đến nay, do bận công việc, gia đình tôi chưa tiến hành đăng ký nhận nuôi con nuôi với cơ quan nhà nước. Việc nhận nuôi con nuôi của vợ chồng tôi có được pháp luật thừa nhận hay không?

Điều 23 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP quy định về đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế như sau:

1. Việc nuôi con nuôi đã phát sinh trên thực tế giữa công dân Việt Nam với nhau mà chưa đăng ký trước ngày 01 tháng 01 năm 2011, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Nuôi con nuôi, thì được đăng ký kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của cha mẹ nuôi và con nuôi.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này cũng được áp dụng đối với trường hợp công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới của nước láng giềng làm con nuôi trước ngày 01 tháng 01 năm 2011 mà chưa đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khoản 1 Điều 50 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 quy định như sau:

1. Việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau trước ngày Luật này có hiệu lực mà chưa đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được đăng ký trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực, nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Các bên có đủ điều kiện về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh quan hệ nuôi con nuôi;

b) Đến thời điểm Luật này có hiệu lực, quan hệ cha, mẹ và con vẫn đang tồn tại và cả hai bên còn sống;

c) Giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục nhau như cha mẹ và con.

Như vậy, vợ chồng bạn nhận nuôi con nuôi trước ngày 01 tháng 01 năm 2011 mà trước đó chưa đăng ký với cơ quan nhà nước thì được đăng ký kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của cha mẹ nuôi và con nuôi.

Nếu không đăng ký trong khoảng thời gian trên thì sẽ không được pháp luật công nhận về mối quan hệ cha mẹ nuôi với con nuôi.

Nguồn: Lao động

150

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan