Chưa điều chỉnh hạn mức trả tiền bảo hiểm 50 triệu đồng

Luật Bảo hiểm tiền gửi được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XIII. Ngày 28.6.2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19.8.2013. Bài viết này xin đề cập tới nội dung liên quan đến việc chi trả tiền bảo hiểm của nghị định nhằm góp phần đưa Luật Bảo hiểm tiền gửi đến với đông đảo công chúng.

Hạn mức trả tiền bảo hiểm

Nghị định 68/2013/NĐ-CP nêu rõ, số tiền bảo hiểm được trả tại Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 1.9.1999 về bảo hiểm tiền gửi (BHTG) và Nghị định số 109/2005/NĐ-CP ngày 24.8.2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi Thủ tướng Chính phủ ban hành hạn mức trả tiền bảo hiểm theo quy định của Luật BHTG.

Như vậy, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người gửi tiền tại một tổ chức tham gia BHTG bao gồm cả gốc và lãi được giữ nguyên, tối đa là 50 (năm mươi) triệu đồng.

Hạn mức chi trả này được thực hiện từ năm 2005 và duy trì cho đến nay. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội trong nước hiện nay đã có nhiều thay đổi như: GDP bình quân đầu người tăng lên đáng kể, tỷ lệ giữa hạn mức chi trả BHTG so với GDP bình quân đầu người đã bị giảm, chỉ số lạm phát tăng và số người gửi tiền có mức tiền gửi trên 50 triệu đồng là rất lớn. Do vậy, việc duy trì mức chi trả tối đa tiền bảo hiểm 50 triệu đồng như hiện nay phần nào hạn chế mục tiêu của chính sách BHTG là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại tổ chức tham gia BHTG.

 Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, nâng cao niềm tin công chúng, mức chi trả tối đa tiền bảo hiểm cần được xem xét và sớm điều chỉnh phù hợp với thực tế.

Ủy quyền trả tiền bảo hiểm

Điều 12 Nghị định 68 nêu rõ, tổ chức BHTG được ủy quyền cho tổ chức tham gia BHTG thực hiện chi trả số tiền bảo hiểm cho người được BHTG. Việc ủy quyền phải thông qua hợp đồng ủy quyền trả tiền bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật.

Trong nội dung hợp đồng ủy quyền phải nêu rõ trách nhiệm của tổ chức tham gia BHTG trong việc sử dụng số tiền do tổ chức BHTG chuyển để chi trả đúng thời hạn, đúng số lượng, đúng đối tượng được trả tiền bảo hiểm.

Điều kiện để tổ chức tham gia BHTG được ủy quyền chi trả tiền bảo hiểm, đó là: tổ chức tham gia BHTG tuân thủ các hạn chế để đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng trong thời gian tối thiểu 6 tháng gần nhất trước thời điểm chi trả tiền bảo hiểm; có mạng lưới đặt ở địa điểm thích hợp cho việc chi trả tiền bảo hiểm.

Với quy định cụ thể trong việc ủy quyền trả tiền bảo hiểm, quyền lợi của người được BHTG vẫn bảo đảm và nếu họ có nhu cầu tiếp tục gửi khoản tiền vừa nhận thì ngân hàng được ủy quyền chi trả sẽ trực tiếp huy động. Điều này, có lợi cho người gửi tiền, tổ chức tham gia BHTG và đảm bảo ổn định trật tự xã hội.

Nhận tiền bảo hiểm

Nghị định 68 quy định cụ thể khi nhận tiền bảo hiểm, người được BHTG phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trong trường hợp người nhận tiền bảo hiểm là người được ủy quyền, người thừa kế của người được BHTG, ngoài việc xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, phải xuất trình các giấy tờ chứng minh tư cách là người được ủy quyền, người thừa kế của người được BHTG theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp gửi tiền tiết kiệm, ngoài việc phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, người được BHTG phải xuất trình thẻ tiết kiệm.

Trường hợp mua giấy tờ có giá do tổ chức tham gia BHTG phát hành, người được BHTG phải xuất trình chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu.

Như vậy, với việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHTG, hệ thống văn bản pháp luật về BHTG đang ngày càng được hoàn thiện sẽ là yếu tố cốt lõi quyết định thành công trong việc thực hiện chính sách BHTG; tiến tới xây dựng hệ thống BHTG Việt Nam trở thành một trong những mắt xích quan trọng trong mạng lưới an toàn tài chính quốc gia.

Thu phí bảo hiểm tiền gửi tăng 37,4%

Theo báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), tính đến hết ngày 30.6.2013, BHTGVN đã thực hiện thu phí BHTG của 1.229 đơn vị, với tổng số phí thực nộp khoảng 1.303 tỷ đồng, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2012. Đồng thời, trên cơ sở cập nhật, phân tích tình hình biến động trên thị trường tài chính - tiền tệ, BHTGVN xây dựng các phương án đầu tư vốn phù hợp với quy định đảm bảo an toàn, phát triển vốn - tổng số lãi dự tính thu được là khoảng 547 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2012 giảm 200 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2013, lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ có xu hướng giảm (giảm khoảng 2% so với đầu năm 2013) đã ảnh hướng tới kết quả đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTGVN.

 Bên cạnh đó, các hoạt động nghiệp vụ cũng được BHTGVN triển khai thực hiện hiệu quả: giám sát định kỳ đối với 100% tổ chức tham gia BHTG gồm 90 ngân hàng, 11 tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Trung ương và 1.141 Quỹ TDND cơ sở; chỉ đạo các Chi nhánh BHTG tiến hành rà soát, kiểm tra các Quỹ TDND có rủi ro cao trên địa bàn. Đặc biệt, nhằm sớm đưa Luật BHTG vào cuộc sống, BHTGVN đã tích cực nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Ngày 28.6.2013 vừa qua, Nghị định 68/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHTG đã được ban hành góp phần bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng.

Nguồn: Đại biểu nhân dân

144

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan