Chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai sau 3 năm thi hành

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 484/QĐ-BTNMT phê duyệt kế hoạch chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Luật đất đai sau 3 năm thi hành.

 

Sau hơn 3 năm thi hành, Luật Đất đai 2013 lại sắp được sửa đổi, bổ sung (Ảnh minh hoạ)
Sau hơn 3 năm thi hành, Luật Đất đai 2013 lại sắp được sửa đổi, bổ sung (Ảnh minh hoạ)

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, kế hoạch nhằm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để làm cơ sở cho việc đề xuất chương trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và bảo đảm những nội dung chính sách đất đai đề xuất có cơ sở lý luận và thực tiễn, khả thi trên thực tế.

Theo kế hoạch này, Bộ sẽ có văn bản gửi UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo đề cương báo cáo đánh giá 3 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai. Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá thực tế tại các tỉnh, thành phố đại diện cho 3 miền (dự kiến vào tháng 4 và tháng 5/2017).

Trong quý II/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề để tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức, cá nhân có liên quan về một số nội dung định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; đồng thời gắn với hội thảo chuyên đề trong sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương.

Song song với đó, Bộ này sẽ xây dựng báo cáo đánh giá 3 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai và những định hướng sửa đổi, báo cáo đánh giá tác động của chính sách, pháp luật về đất đai đối với kinh tế, xã hội và môi trường.

Một Ban chỉ đạo do lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng ban sẽ được thành lập; Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai làm Phó Trưởng ban. Các thành viên bao gồm đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường như Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ; Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường; Vụ Khoa học Công nghệ; Vụ Kế hoạch; Vụ Tài chính.

Thế Kha

Nguồn: Dân Trí

172

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan