Chương trình phiên họp ngày 22 tháng 10 năm 2020

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 10

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (ngày 22 tháng 10 năm 2020) 

 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Bộ Tư pháp: 

Ủy ban Pháp luật: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

Bộ trưởng Lê Thành Long

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (tối đa 15 phút).

- Thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

Bộ Ngoại giao: 

Ủy ban Đối ngoại: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

 Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Phạm Bình Minh

 Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu

 Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (tối đa 15 phút).

- Thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế.

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
 

Nguồn: Báo Quốc hội

56

Gởi câu hỏi