Chương trình phiên họp ngày 23 tháng 10 năm 2020

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 10

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 23 tháng 10 năm 2020) 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch: 

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Ủy ban Về các vấn đề xã hội: 

Bộ Y tế: 

     Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

 Chủ nhiệm Uỷ ban Nguyễn Thúy Anh

 Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long

 Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG:

- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (tối đa 15 phút).

- Thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch: 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành phiên họp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

Ủy ban Về các vấn đề xã hội: 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

     Chủ nhiệm Uỷ ban Nguyễn Thúy Anh

     Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

     Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

- Thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nguồn: Báo Quốc hội

45

Gởi câu hỏi