Chương trình phiên họp ngày 26 tháng 10 năm 2020

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 10

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (ngày 26 tháng 10 năm 2020) 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Lãnh đạo Chính phủ: 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 

Tòa án nhân dân tối cao: 

Ủy ban Tư pháp: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

 Viện trưởng Lê Minh Trí

 Chánh án Nguyễn Hòa Bình

 Chủ nhiệm Lê Thị Nga

 Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 (tối đa 10 phút).

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (tối đa 10 phút).

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (tối đa 10 phút).

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2020 (tối đa 10 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2020 (tối đa 10 phút).

- Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 (tối đa 10 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 (tối đa 10 phút).

- Thảo luận trực tuyến về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

- Cơ quan trình giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

Lãnh đạo Chính phủ: 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 

Tòa án nhân dân tối cao: 

Ủy ban Tư pháp: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

 Viện trưởng Lê Minh Trí

 Chánh án Nguyễn Hòa Bình

 Chủ nhiệm Lê Thị Nga

 Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

- Tiếp tục thảo luận trực tuyến về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

- Cơ quan trình giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.

Nguồn: Báo Quốc hội

80

Gởi câu hỏi