Chuyển Ban Cơ yếu Chính phủ sang Bộ Quốc phòng

Qua thẩm tra, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng việc tiếp tục để Ban Cơ yếu Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ là không hợp lý, không phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của ngành cơ yếu là một ngành cơ mật đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia.

Sáng nay (26/9), phiên họp thứ hai của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chính thức khai mạc để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật Cơ yếu.

luật cơ yếu 2011

Hình minh họa (nguồn internet)

Đa số ý kiến cho rằng Ban Cơ yếu Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ là không hợp lý vì hoạt động cơ yếu là hoạt động cơ mật đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia. Luật An ninh quốc gia không giao trách nhiệm quản lý nhà nước về an ninh quốc gia cho Bộ nội vụ. Một số ý kiến cũng đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ nên là một cơ quan độc lập do Chính phủ trực tiếp quản lý; một số ý kiến đề nghị chuyển Ban Cơ yếu Chính phủ về trực thuộc Bộ Công an, bộ Quốc phòng, ban bí thư Trung ương Đảng hoặc là một cơ quan trực thuộc Chủ tịch nước…

Tuy nhiên, qua thẩm tra, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng việc tiếp tục để Ban Cơ yếu Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ là không hợp lý, không phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của ngành cơ yếu là một ngành cơ mật đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia. Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng cho rằng Ban Cơ yếu Chính phủ trong một thời gian dài, từ năm 1958 – 1979 trực thuộc Trung ương Đảng, do Quân ủy trung ương trực tiếp chỉ đạo; Bộ Quốc phòng có truyền thống và có bề dày kinh nghiệm quản lý công tác cơ yếu và thực tiễn hiện nay số lượng người làm công tác cơ yếu trong hệ thống cơ yếu quân đội nhân dân chiếm tỷ lệ cao (khoảng trên 45% ngành cơ yếu). Vì vậy, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với đề nghị của Chính phủ, chuyển Ban Cơ yếu Chính phủ từ Bộ Nội vụ sang trực thuộc bộ Quốc phòng, nhưng vẫn giữ ổn định tên gọi, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như hiện nay.

Về vị trí của Ban Cơ yếu, Ông Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng dù Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trong việc quản lý nhà nước về cơ yếu, nhưng Ban Cơ yếu Chính phủ không phải là một đơn vị trong hệ thống tố chức của lực lượng vũ trang nên cần được đảm bảo sự độc lập cần thiết về tổ chức, cán bộ, kinh phí và hoạt động để thực hiện nhiệm vụ quản lý chuyên ngành đặc thù, chế độ công tác nghiêm ngặt, thống nhất và chặt chẽ.

Nguồn: Diễn đàn doanh nghiệp

141

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan